Кафедра економіки та організації виробництва

Як самостійний підрозділ кафедра економіки та організації виробництва була заснована 1965 р. Тоді й протягом тривалого періоду вона залишалася єдиною у Миколаївській області вищою школою навчання профільних кадрів. Це означає, що разом із ювілеєм НУК громадськість регіону відзначає 50-річчя економічної освіти на Миколаївщині. За десятиріччя, що минули, змінювалися її найменування, керівники, покоління викладачів та співробітників. Непохитним залишалися лише науковий і педагогічний авторитет, популярність спеціальності, за якою підготовлено тисячі фахівців, імена яких відомі далеко за межами нашого міста та за кордонами країни. Саме з цього джерела розпочав своє динамічне зростання Інженерно-економічний факультет НУК,нині - Факультет економіки моря, провідні працівники якого набували науково та викладацького досвіду в економічному „цехові”.

Серед тих, хто дбайливо опікується майбутніми фахівцями з економіки (бакалаврами, спеціалістами, магістрами), 5 мають науковий ступінь доктора економічних наук, та наукове звання професор; 10 кандидати наук, доценти; завідувач кафедри О.П. Гурченков Заслужений працівник освіти України. З під їх натхненного пера тільки останніми роками вийшли рукописи 17 навчальних посібників (серед яких і ті, що рекомендовані до використання Міністерством освіти і науки України), більш як 30 методичних вказівок та рекомендацій.

Навчальний план спеціальності «Економіка підприємства», за яким навчаються майбутні лоцмани вітчизняного підприємництва, керівники державних установ, політичні діячі, науковці та викладачі вищих навчальних закладів (а їх серед випускників кафедри безліч) такі актуальні дисципліни як: організація та нормування праці, маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність, економіка та організація інновацій, економічна діагностика, ціноутворення тощо.

Центрами дослідницької роботи кафедри є наукові лабораторії: «Економічних проблем розвитку малого (середнього) підприємництва» та «Економічних проблем оцінки і планування інтенсифікації та ефективності промислових підприємств». Їх співробітниками, включаючи талановитих магістрантів та студентів, з 2005 р. опубліковано 8 монографій, більш ніж 209 статей у спеціалізованих періодичних виданнях. Вони містять результати плідної співпраці із 17 підприємствами різних форм власності, видів діяльності індустріальних гігантів та невеликого бізнесу. Отримані здобутки склали підґрунтя докторської та цілої серії дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 198 магістерських робіт.

Випускники кафедри здатні професійно вирішувати найскладніші проблеми, які постають перед фахівцями фірм, що прагнуть підтвердити свою життєздатність у вирі конкурентного протистояння та постійного впливу на справу фактору невизначеності: досліджувати товарний та фондовий ринки, кон’юнктуру, дії конкурентів та посередників; аналізувати сильні та слабкі сторони діяльності підприємств; оцінювати ефективність інвестицій у створення бізнесу, впровадження новітніх технологій; планувати економічне піднесення, втілювати у життя програми підвищення ефективності виробництва та маркетингу; оптимізувати форми організації виробництва конкурентоспроможної продукції; використовувати комп’ютер як інструмент накопичення, обробки та обміну техніко-економічною інформацією.

 

.