ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

Політика Факультету економіки моря (ФЕМ) Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) щодо запобігання проявам корупції направлена на підтримання іміджу ФЕМ як соціально-відповідального центру вищої професійної освіти, який динамічно та стабільно розвивається, гарантує надання якісних освітніх послуг, що відповідають норм законодавства України, міжнародним стандартам та очікуванням отримувачів й замовників.

Факультет економіки моря НУК:

прагнучи збереження накопичених впродовж своєї півсторічної історії традицій творчої продуктивної співпраці між замовниками, отримувачами та надавачами освітніх послуг,

усвідомлюючи велику небезпеку впливу корупції на молодь, якій належить майбутнє України, інших держав, звідки вона приїздить на навчання до ФЕМ НУК,

негативно оцінюючи факти корупції у вищій школі,

вважає своїм обов’язком активну протидію виникненню умов, що сприяють проявам корупції у діяльності своїх співробітників у будь-яких її формах.

Базові стратегії досягнення цієї мети:

пропаганда та організація антикорупційної діяльності у кожному структурному підрозділі ФЕМ НУК, академічних групах магістрантів та студентів;

створення атмосфери неприпустимості, відторгнення, неприйняття корупції та корупціонерів, несумісності їхнього перебування у лавах ФЕМ НУК;

виконання надавачами та отримувачами освітніх послуг загальноприйнятних цивілізованих норм антикорупційної поведінки.

Завдання, пов’язані з імплементацією антикорупційних стратегій:

запровадження кадрової політики ФЕМ НУК, яка б унеможливлювала залучення до навчального процесу осіб, схильних до корупційних дій;

використання інноваційних дидактичних технологій, які забезпечують прозорість навчального процесу, об’єктивність оцінювання якості знань та практичних навичок отримувачів освітніх послуг;

розвиток співпраці з правоохоронними органами та залучення їхніх співробітників до профілактики корупції у академічному середовищі;

проведення спільно із студентським парламентом ФЕМ НУК оцінювання ефективності запроваджених антикорупційних заходів;

Очолюють проекти (програми) з реалізації Політики щодо запобігання проявам корупції вчена рада та деканат Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

.