АСПІРАНТУРА

Аспірантура університету здійснює підготовку фахівців-економістів вищої кваліфікації. Для вступу в аспірантуру подається:
• заява про прийом до аспірантури на ім'я ректора університету;
• анкета (бланк анкети видає відділ аспірантури та докторантури);
• копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи;
• ксерокопія додатку до диплому (особи, що закінчили вуз "з відзнакою" ксерокопію додатку не подають);
• копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
• витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (подається особами, які рекомендовані вченими радами до вступу до аспірантури);
• список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри за місцем підготовки, а також ксерокопії 2-3 публікацій, або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком (відгуком) наукового керівника;
• медична довідка за формою № 086-у;
• паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

Термін навчання: денна форма - 3 роки; заочна форма - 4 роки.

Детальна інформація у відділі підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (тел. 42-48-28)

 

.