Сергійчук Сергій Ілліч

 

Сергійчук Сергій Ілліч

 

Посада: доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 2011 р). Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету МОНМС України (Д 11.051.03). Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Дата народження: 28 листопада 1980 р.

Професійний досвід:

2002-2004 pp. – навчання в магістратурі, отримав диплом з "відзнакою" та кваліфікацію магістр з "Менеджменту організації", за сумісництвом старший лаборант в лабораторії обчислювальної техніки інженерно-економічного факультету;

з 01.03.2004 р. – викладач кафедри менеджменту (НУК);

з 01.11.2004 р. – аспірант кафедри фінансів (НУК) та викладач кафедри менеджменту (НУК) за сумісництвом;

з 01.11.2007 р. – викладач кафедри менеджменту (НУК) та викладач кафедри фінансів (НУК) за сумісництвом;

з 12.03.2012 р. – доцент кафедри менеджменту (НУК).

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 12 років.

Основні навчальні курси: основи підприємницької діяльності в МГК, проектний аналіз, бізнес плануванні інноваційних проектів, корпоративне управління, інвестиційний менеджмент.

Освіта: повна вища, в 2004 р. закінчив з відзнакою Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова.

Спеціальність: менеджер-економіст.

Наукові інтереси: корпоративне управління, дослідження інвестиційних проектів, інвестиційна діяльність промислових підприємств, розробка бізнес-планів.

Публікації.
Автор 27 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:
1. Навчальний посібник з дисципліни "Корпоративне управління" / С. І. Сергійчук. - Миколаїв : НУК, 2016. - 208 с.
2. Сергійчук С. І. Методичні рекомендації з проходження виробничої практики для спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" / С. І. Сергійчук. - Миколаїв: НУК, 2016. - 46 с.
3. Сергійчук С. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бізнес-планування інноваційного проекту" / С. І. Сергійчук. - Миколаїв: НУК, 2015. - 22 с.
4. Сергійчук С. І. Провідні напрями економічного та соціального розвитку національної економіки / С. І. Сергійчук, П. М. Карася, Л. О. Гришина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2013. – №1. – С. 240-245 (0,8 д.а.).
5. Сергійчук С. І. Національне бюро кредитування, як інститут поліпшення кредитно-грошової системи України [Текст] / П. М. Карась, Л. О. Гришина, С. І. Сергійчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2013. Вип. 23. – С. 210-218.
6. Сергійчук С.І. Управління продуктивністю праці в машинобудуванні: проблеми і шляхи забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : Монографія / С.І. Сергійчук. – Миколаїв : Видавництво НУК, 2012. – 152 с.
7. Сергійчук С.І. Управління продуктивністю праці на машинобудівних підприємствах : Монографія / С.І. Сергійчук, П.М. Карась. – Миколаїв : Видавництво НУК, 2011. – 144 с.
8. Сергійчук С.І. Етапи розрахунку показників продуктивності праці відповідно до інтеграційного підходу / С.І. Сергійчук, П.М. Карася, Л.О. Гришина // Науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки". – Хмельницький. – 2011. – С. 16-21 (0,55 д.а.)
9. Сергійчук С.І. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт з курсу "Проектний аналіз" / С.І. Сергійчук. – Миколаїв: НУК, 2011.
Електронні ресурси: www.sergeichuk.mksat.net

 

.