Дисципліни

 

Перелік дисциплін, які складають структуру навчального плану за спеціальністю "Економіка підприємства".Назва дисципліни
семестр
звітність
Історія України
1
іспит
Політична економія
1
іспит
Вища математика
1-3
іспит
Інформатика
1
іспит
Іноземна мова
1-3
залік,залік, іспит
Основи права
1
залік
Геоекономіка
1
залік
Мовна модель сучасного простору
1
залік
Філософія
2
іспит
Мікроекономіка
2
іспит
Менеджмент
2
залік
Організація та нормування праці
2
іспит
Фізичне виховання
2-4
залік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
3
залік
Макроекономіка
3
іспит
Економіка підприємства
3-4
залік, іспит
Економіка праці та соціально-трудові відносини
3
іспит
Соціологія
3
залік
Безпека життєдіяльності
3
залік
Оптимізаційні методи та моделі
4
залік
Організація виробництва
4,5
залік, іспит
Статистика
4
іспит
Продуктивні сили світового океану
4
іспит
Системи технологій
4
залік
Підприємництво у морському господарському комплексі
4
залік
Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків
5
іспит
Економіка та організація інноваційної діяльності
5
іспит
Фінанси та гроші і кредит
5
іспит
Основи екології та екологічної етики
5
залік
Фінансова діяльність суб'єктів підприємства
5
залік
Економіка морського транспорту
5
залік
Бізнес англійський
5-8
залік, залік, залік, іспит
Бухгалтерський облік (1С Бухгалтерія)
5-6
залік, іспит
Політологія
6
іспит
Економетрика
6
залік
Маркетинг
6
іспит
Ринок цінних паперів
6
іспит
Планування і контроль на підприємстві
7
іспит
Проектний аналіз
7
залік
Мотивація персоналу підприємства
7
залік
Основи психології
7
залік
Міжнародна економіка
7
залік
Основи охорони праці
7
іспит
Зовнішньоекономічна діяльність
7
залік
Корпоративне управління
7
іспит
Стратегія підприємства
8
іспит
Потенціал і розвиток підприємства
8
іспит
Маркетингові дослідження
8
залік
Економіка і організація діяльності морських портів
8
залік
Податкова система 8 залік

 

Магістри

Педагогіка вищої школи
9
залік
Інноваційний розвиток підприємства 9 залік
Глобальна економіка
9
іспит
Цивільний захист
9
залік
Охорона праці в галузі
9
іспит
Правове регулювання інноваційної діяльності
9
іспит
Інформаційні системи в економіці підприємства (1С підприємства)
9
залік
Економіка і організація об'єднань підприємств
10
іспит
Економічне управління підприємством
10
іспит
Стратегічне управління підприємством
10
іспит
Економічна діагностика
10
залік
Економіка моря
10
залік
Технологія управління персоналом та управління витратами в персонал
10
залік
Управління потенціалом підприємства 10 іспит

 

 

 

.