Дисципліни

 

Перелік дисциплін, які складають структуру навчального плану за спеціальністю 8.03050901 "Облік і аудит".

Назва дисциплін Семестр
1 2 3
  1. Нормативні дисципліни
1 Педагогіка вищої шкооли з    
2 Професійна етика бухгалтерів та аудиторів   і  
3 Стратегічний аналіз і    
4 Методологія наукових досліджень з    
5 Цивільний захист з    
6 Охорона праці в галузях і    
7 Фінансовий аналіз   і  
8 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством   і  
  2. Вибіркові дисципліни 
1 Облік і звітність за міжнародними стандартами   з  
2 Стратегічний управлінський облік   з  
3 Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності   з  
4 Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті з    
5 Правове регулювання інноваційної діяльності і    
6 Організація бухгалтерського обліку   і  

 

Перелік дисциплін, які складають структуру навчального плану за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит".

Назва дисциплін Семестр
1 2
1. Нормативні дисципліни
1 Організація обліку і  
2 Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті з  
3 Звітність підприємства і  
4 Фінансовий аналіз з  
5 Облік зовнішньоекономічної діяльності і  
6 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті і  
2. Вибіркові дисципліни за вибором ВНЗ 
1 Міжнародні стандарти бухгалтерської звітності з  
2 Облік на підприємстві малого бізнесу з  
3 Охорона праці в галузях і  
4 Інтелектуальна власність з  
5 Цивільний захист з  
3. Вибіркові дисципліни за вибором студента
1 Фінансовий менеджмент з  
2 Наукові дослідження в бухгалтерському обліку суднобудування з  

 

.