Тематика ДР і МР

1. Облікова політика підприємства та шляхи її удосконалення.

2. Організація бухгалтерського обліку і аналізу активів підприємства та шляхи їх вдосконалення.

3. Організація бухгалтерського обліку і аудиту капіталу підприємства та шляхи їх вдосконалення.

4. Організація бухгалтерського обліку і аудиту зобов'язань підприємства та шляхи їх вдосконалення.

5. Організація бухгалтерського обліку і аналізу ефективності інвестицій підприємства та шляхи їх вдосконалення.

6. Організація бухгалтерського обліку і аналізу доходів підприємства та шляхи їх вдосконалення.

7. Організація бухгалтерського обліку і аналізу витрат підприємства та шляхи їх вдосконалення.

8. Організація бухгалтерського обліку і аудиту фінансових результатів підприємства та шляхи їх вдосконалення.

9. Організація бухгалтерського обліку і аналізу ефективності використання основних засобів підприємства та шляхи їх вдосконалення.

10. Організація бухгалтерського обліку аналізу ефективності використання виробничих запасів підприємства та шляхи їх вдосконалення.

11. Організація на підприємстві бухгалтерського обліку і аналізу ефективності витрат на оплату праці та шляхи їх вдосконалення.

12. Організація на підприємстві бухгалтерського обліку і аудиту розрахункових операцій та шляхи їх вдосконалення.

13. Організація на підприємстві бухгалтерського обліку і аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності та шляхи їх вдосконалення.

14. Організація на підприємстві бухгалтерського обліку і аналізу ефективності експортно-імпортних операцій та шляхи їх вдосконалення.

15. Організація бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості готової продукції підприємства та шляхи їх вдосконалення.

16. Організація бухгалтерського обліку і економічного аналізу діяльності малого підприємства на основі фінансової звітності та шляхи їх вдосконалення.

17. Організація бухгалтерського обліку доходів і витрат, аналізу платоспроможності підприємства та шляхи їх вдосконалення.

18. Організація бухгалтерського і податкового обліку на малому підприємстві та шляхи їх вдосконалення.

19. Організація бухгалтерського обліку і комплексного економічного аналізу на малому підприємстві та шляхи їх вдосконалення.

20. Організація бухгалтерського обліку і аналізу ефективності бартерних операцій підприємства та шляхи їх вдосконалення.

21. Організація бухгалтерського і податкового обліку прибутку підприємства та шляхи їх вдосконалення.

22. Організація на підприємстві бухгалтерського і податкового обліку балансової вартості і амортизації основних засобів та шляхи їх вдосконалення.

23. Організація бухгалтерського і податкового обліку товарів на підприємстві та шляхи їх вдосконалення.

24. Організація і технологія бухгалтерського обліку на підприємстві та шляхи їх вдосконалення.

25.Аналіз застосування на підприємстві в умовах діючої методології журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку та шляхи її вдосконалення.

26. Організація на підприємстві бухгалтерського обліку і аудиту цінних паперів та шляхи їх вдосконалення.

27. Організація обліково-аналітичної роботи підприємства та шляхи її вдосконалення.

28. Організація в бухгалтерії підприємства діловодства і архіву та шляхи їх вдосконалення.

29. Інформаційне і організаційно-методичне забезпечення аудиту акціонерних компаній та шляхи їх вдосконалення.

30. Організація і методика внутрішньофірмового аудиту та шляхи їх вдосконалення в умовах автоматизованої обробки інформації.

31. Інформаційне і організаційно-методичне забезпечення аудиту витрат та доходів операційної діяльності підприємства і шляхи їх вдосконалення.

32. Інформаційне і організаційно-методичне забезпечення аудиту фінансових вкладень підприємства та шляхи їх вдосконалення.

33. Організація контрольно-аудиторського процесу на підприємстві та шляхи її вдосконалення в умовах автоматизованої обробки інформації.

34. Інформаційне і організаційно-методичне забезпечення аудиту фінансового стану підприємства та шляхи їх вдосконалення в умовах автоматизованої обробки інформації.

35. Організація бухгалтерського обліку і аналізу ефективності управління капіталом підприємства та шляхи їх вдосконалення.

36. Інформаційне і організаційно-методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства та шляхи їх вдосконалення.

37. Організація бухгалтерського обліку і функціонально-вартісного аналізу на підприємстві при рішенні задачі оптимізації виробничої собівартості готової продукції та шляхи їх вдосконалення.

38. Інформаційне і організаційно-методичне забезпечення аналізу соціальної діяльності підприємства та шляхи їх вдосконалення.

39. Облік та економічний аналіз руху основних засобів і шляхи їх вдосконалення.

40. Облік та економічний аналіз використання основних засобів.

41. Вдосконалення методики аналізу ефективності використання основних засобів та шляхи їх вдосконалення.

42. Аналіз составу, структури та стану основних засобів і шляхи його вдосконалення.

43. Облік і аналіз составу та структури нематеріальних активів і шляхи його вдосконалення.

44. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та шляхи його вдосконалення.

45. Вдосконалення методики оцінки нематеріальних активів на промисловому підприємстві.

46. Аналіз ефективності кредитної політики банківської установи та шляхи його вдосконалення.

47. Облік і аудит кредиторської заборгованості в банківських установах та шляхи його вдосконалення.

48. Облік і аналіз ефективності використання активів в банківських установах та шляхи його вдосконалення.

49. Облік реальних інвестицій та аналіз ефективності їх використання і шляхи їх вдосконалення.

50. Облік фінансових інвестицій та аналіз ефективності їх використання і шляхи їх вдосконалення.

51. Методика оцінки реальних інвестицій та шляхи її вдосконалення.

52. Методика оцінки фінансових інвестицій та шляхи її вдосконалення.

53. Методика фінансового аналізу результатів діяльності підприємства та шляхи її вдосконалення.

54. Аналіз впливу фінансових результатів діяльності на фінансовий стан підприємства та шляхи їх вдосконалення.

55. Методика управлінського обліку господарчої діяльності промислового підприємства та шляхи її вдосконалення.

56. Система центрів відповідальності витрат на виробництво в управлінському обліку та шляхи її вдосконалення.

57. Система показників комплексного аналізу ефективності виробництва та шляхи її вдосконалення.

58. Облік і аналіз ефективності використання власного капіталу та шляхи його вдосконалення.

59. Методика обліку і аналізу фінансової діяльності підприємства та шляхи її вдосконалення.

60. Вдосконалення методики аналізу активів та зобов'язань підприємства.

.