СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ МОРЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
(МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ)
За результатами дослідження лабораторії “Дослідження економічних трансформацій”
ЦЕД УК НУК