Наші партнери

Нові знання та набуті компетенції – невмируще надбання нації, гарантія посилення конкурентної спроможності країни на глобалізованих ринках. Вони збагачують культуру, сприяють економічному зростанню на інноваційних засадах, зберігають шанси на щасливе життя прийдешнім поколінням українців. З цієї причини, піклування про благополуччя вищої професійної освіти – святий обов’язок держави.
Водночас, випускники Інженерно-економічного факультету, Факультету економіки моря – невичерпний кадровий резерв невпинного прогресу реального сектору економіки, один з ключових чинників, що сприяє блискучому втіленню у життя  талановитих бізнес-проектів. Тож не дивно, що підтримка науки й освіти стала  яскравою демонстрацією підприємцями своєї прихильності ідеям та гаслам соціальної відповідальності.
Вважаємо за честь засвідчити нашу безмежну вдячність кожному, хто доброю справою  та безкорисливою підтримкою гармонізує безперервний та життєстверджуючий навчальний процес та наукові пошуки істини.

.