Історична довідка

     Історія Факультету економіки моря (до 2013р. – Інженерно-економічного факультету) бере початок у середині ХХ сторіччя, коли у 1965 р. рішенням Міністерства вищої та середньої освіти СРСР у Миколаївському кораблебудівному інституті була створена кафедра економіки та організації виробництва. У той час в народному господарстві країни набирала сили економічна реформа. Вона увійшла в історію під ім'ям її ініціатора, голови Кабінету Міністрів СРСР О.М. Косигіна. Потреба в перетвореннях визначалася тим, що система адміністративного примусу до праці, характерна для попередньої історичної епохи, демонструвала свою неспроможність. Час вимагав змін. Вони, в свою чергу, виявилися безперспективними без оволодіння керівними кадрами підприємств і організацій новою культурою планування і економічного стимулювання.

Тим більше, коли мова заходила про суднобудування – галузі, що грала одну з ключових ролей в протистоянні тодішніх супердержав і військово-політичних блоків. Розповсюджувачами інноваційних уявлень про рушійні сили майбутніх реформ повинні були стати фахівці найвищого ґатунку, з новими формами мислення і способами практичних дій... Більш ніж півстоліття бездоганної репутації, солідного сплаву академічних традицій і сучасних освітніх технологій! Першим керівником колективу став завідувач кафедри економіки та організації виробництва, д.е.н., проф. В.Ч. Лі, пізніше – к.т.н., професор О.Ю. Єганов. Сьогодні його очолює д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України В.Н. Парсяк.

За десятиліття Існування інженерно-економічний факультет, а віднедавна  – Факультет економіки моря, озброїв знаннями і практичними навичками тисячі молодих людей, які стали згодом самодостатніми особистостями, досягли великих успіхів. Випускників відомого в Україні осередку підготовки економічних кадрів охоче приймають на роботу і високо цінують на промислових і комерційних підприємствах, у фінансово-кредитних та науково-дослідних установах, міжнародних організаціях, вищих навчальних закладах, органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Багато хто з них започаткували власну справу і спромоглися досягти вражаючих висот у бізнесі.

Ось уже кілька років поспіль факультет навчає громадян інших країн: Китаю, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Замбії, Молдови, Нігерії, Росії, Сирії, Туркменістану, Туреччини, Узбекистану, В'єтнаму. Це – показник належного рівня та бездоганної якості розроблених навчальних програм і методик, що підтвердила сертифікація запровадженої системи управління якістю та її відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 “Системи управління якістю” (ISO 9001:2009 “Quality Management Systems Requirements, IDT”). Значним є внесок ФЕМ у формування економічного світогляду молоді, яка опановує інженерні спеціальності у Національному університеті кораблебудування.

Співробітники факультету щиро пишаються своїми вихованцями! Важлива складова їх стрімких професійних і службових кар'єр – глибоке засвоєння фундаментальних знань основ економічної теорії та низки  спеціалізованих курсів. Студенти також набувають навичок вирішення практичних завдань, опановують сучасні процедури прийняття рішень в умовах невизначеності, жорсткої конкурентної боротьби, в якій перемагають освічені й досвідчені фахівці. Звичайна справа для них – використання програмних продуктів «Project Expert», «Prima Vera», «1C-Бухгалтерія», «Альт-Інвест», застосування мультимедійних систем, проведення інтернет-конференцій та професійних дискусій в режимі онлайн.

Часті гості студентських аудиторій – представники топ-менеджменту, провідні спеціалісти підприємств реального сектора економіки, керівники і співробітники державних установ органів місцевого самоврядування. Взаємодія з ними базується на двосторонніх договорах про співдружність та партнерство.

Високий рівень підготовки студентів сприяє розвитку академічних обмінів в рамках європейського Болонського процесу. Ще будучи студентами, юнаки та дівчата отримують можливість навчатися в закордонних освітніх центрах: Норвегія Університет м. Хаугюсенд, Китай Інженерний університет м. Харбін, Великобританія Університет м. Редінг.

Підготовка кадрів здійснюється за популярним серед молоді і надзвичайно перспективними спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування». Випускники отримують освітньо-професійні ступені «бакалавр» та «магістр». 

Сьогодні у складі Факультету економіки моря НУК функціонують п'ять кафедр (економіки та організації виробництва, менеджменту, фінансів, обліку та економічного аналізу, економічної теорії), а також Центр економічних досліджень та управлінського консультування. Його основу формують науково-дослідні лабораторії і однойменні студентські гуртки:

«Економічного аналізу та методології бухгалтерського обліку в суднобудуванні»;

«Інноваційних технологій в економіці та управлінні»;

«Фінансових проблем розвитку корпорацій»;

«Підвищення ефективності діяльності промислових підприємств»;

«Дослідження економічних трансформацій».

У деканаті факультету розроблена і впроваджена програма «Лояльність та підтримка». Адміністрацію, викладачів і студентів об'єднує спільна справа – професійне зростання нових генерацій фахівців.

Серед визначальних факторів підготовки магістрів – наукова робота. Під керівництвом досвідчених наставників майбутні Нобелівські лауреати з економіки визначають актуальні проблеми, окреслюють шляхи запобігання та поборювання кризових явищ, покращення конкурентних позицій українських товаровиробників на вітчизняному та міжнародних товарних й фінансових ринках. Нагороди на всеукраїнських, міжнародних конкурсах та олімпіадах, участь у європейських програмах академічної мобільності свідчать про успішність обраної стратегії.

Студенти факультету – ініціатори та активні учасники багатьох акцій, що проводяться деканатом, студентським парламентом та профспілковим комітетом. Добрими традиціями стали щорічні Дні театру, фестиваль грошей, КВН-турніри, брейн-ринги, економічні турніри, спортивні та творчі змагання, на яких перемагають гарний настрій і міцна дружба.

Між урочистим врученням студентських квитків і блискучим захистом магістерських робіт – п'ять незабутніх років ні з чим незрівнянного студентського життя. Провести цей час серед талановитих і по-справжньому цікавих однолітків-студентів Факультету економіки моря НУК – найкраще з усіх можливих рішень!

 

 

.