Спеціальності ФЕМ

Підготовка здійснюється за наступними спеціальностями:

051 «Економіка»

Спеціалізації:

«Економіка підприємства»
«Міжнародна економіка»
«Економіка довкілля і природних ресурсів»

071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізації:

«Облік і аудит»
«Облік і економічний аналіз господарської діяльності»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

Спеціалізації:

«Менеджмент організацій і адміністрування»
«Менеджмент інвестиційної діяльності»
«Логістика та управління ланцюгами постачання»
«Управління фінансово-економічною безпекою» (магістратура)

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація:

«Бізнес та приватне підприємництво»


Випускники отримують:

ступені

– бакалавр (термін навчання – 4 роки);

– магістр (термін навчання – 1,5 рік).

.