Сергійчук Сергій Ілліч

 

Сергійчук Сергій Ілліч

 

Посада: доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 2011 р). Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету МОНМС України (Д 11.051.03). Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Дата народження: 28 листопада 1980 р.

Професійний досвід:

2002-2004 pp. – навчання в магістратурі, отримав диплом з "відзнакою" та кваліфікацію магістр з "Менеджменту організації", за сумісництвом старший лаборант в лабораторії обчислювальної техніки інженерно-економічного факультету;

з 01.03.2004 р. – викладач кафедри менеджменту (НУК);

з 01.11.2004 р. – аспірант кафедри фінансів (НУК) та викладач кафедри менеджменту (НУК) за сумісництвом;

з 01.11.2007 р. – викладач кафедри менеджменту (НУК) та викладач кафедри фінансів (НУК) за сумісництвом;

з 12.03.2012 р. – доцент кафедри менеджменту (НУК).

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 13 років.

Основні навчальні курси: основи підприємницької діяльності в МГК, проектний аналіз, бізнес плануванні інноваційних проектів, корпоративне управління, інвестиційний менеджмент.

Освіта: повна вища, в 2004 р. закінчив з відзнакою Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова.

Спеціальність: менеджер-економіст.

Наукові інтереси: корпоративне управління, дослідження інвестиційних проектів, інвестиційна діяльність промислових підприємств, розробка бізнес-планів.

Публікації.
Автор 41 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:
1. Сергійчук С. І. Методичні рекомендації з проходження наукового стажування для спеціальності 073 "Менеджмент" / С. І. Сергійчук.  Миколаїв: НУК, 2017.  54 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-06.pdf.
2. Сергійчук, С. І. Методичні рекомендації з проходження виробничої практики для спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" [Електронний ресурс] / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016.  46 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-05.pdf
3. Сергійчук С. І. "Корпоративне управління" : навч. посіб. / С. І. Сергійчук.  Миколаїв : НУК, 2016.  208 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-04.pdf
4. Сергійчук С. І. Адаптація бізнес-планування до умов світової глобалізації при формуванні й розвитку малого бізнесу / С. І. Сергійчук // Миколаїв : Видавництво РТПП, 2014. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-21.pdf
5. Сергійчук С. І. Проблеми та перспективи нормування праці спеціалістів фінансово–кредитних установ / П. М. Карась, С. І. Сергійчук, Т. В. Якушова // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 3. – С. 120-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2013_3_26
Електронні ресурси: www.sergeichuk.mksat.net, https://scholar.google.com.ua/citations?user=goeS1g4AAAAJ&hl, https://orcid.org/0000-0003-4977-9484, http://www.researcherid.com/rid/V-9694-2017.

 

.