Дисципліни

Перелік дисциплін, які складають структуру навчального плану за спеціальністю "Фінанси".

Назва дисципліни
Курс на якому
викладається
1. Цикл гуманітарної підготовки  
1.1.Нормативні дисципліни  
Історія України
1
Українська мова ( за професійним спрямуванням)
1
Культурологія
2
Філософія
2
Релігієзнавство
1
Логіка
1
Етика і естетика
2
Психологія і педагогіка
2
Політологія
2
Правознавство
1
Соціологія
1
Основи екології
1
Безпека життєдіяльності
2
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1, 2
Фізичне виховання
1, 2, 3, 4
1.2 Вибіркові дисципліни за вибором ВНЗ
 
Теорія та практика фахового перекладу
3, 4
1.3 Вибіркові дисципліни за вибором студента  
Друга іноземна мова
3, 4
Бізнес-курс англійської мови
3, 4
2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.  
2.1. Нормативні дисципліни  
Політична  економія
1
Мікроекономіка
2
Макроекономіка
2
Історія економічних вчень
1
Економічна історія
2
Розміщення продуктивних сил
1
Міжнародна економіка
3
Державне регулювання економіки
4
Вища математика
1
Теорія ймовірності і математична статистика
2
Математичне програмування
2
Економетрія
3
Статистика
3
Інформатика та комп'ютерна техніка
1, 2
Господарче законодавство
2
Цивільна оборона
4
Основи охорони праці
3
Економіка підприємства
2
Менеджмент
3
Маркетинг
3
Фінанси
2
Гроші та кредит
3
Фінанси підприємства
3
Страхування
3
Інвестування
3
Бухгалтерський облік
3
Економічний аналіз
3
Аудит
4
Економіка праці й соціально - трудові відносини
2
2.2 Вибіркові дисципліни за вибором ВНЗ  
Система технологій
2
Ринок цінних паперів та фінансові ризики
4
Ціноутворення
3
 Системи обробки економічної інформації
4
2.3 Вибіркові дисципліни за вибором студента*  
Економічне обґрунтування  інвестиційних проектів
4
Організація виробництва та планування виробництва
3
Зовнішньо економічна діяльність *
4
Міжнародні фінанси та грошово-кредитні сис-ми зарубіжних країн *
3
3.Цикл професійної підготовки.  
3.1 Нормативні дисципліни  
Інформац. с-ми і технології у фінансових установах
4
Страхові послуги
3
Податкова система
4
Банківські операції
4
Фінансовий аналіз
4
Бюджетна система
4
Фінансовий ринок
4
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
4
Фінансове право
4
3.2 Вибіркові дисципліни за вибором ВНЗ  
Енциклопедія суднобудування
1
Основи митної справи
1
Аналіз банківської діяльності
4
Фінансово-економічна діагностика
4
3.3 Вибіркові дисципліни за вибором студента  
Організація сучасного діловодства
1
Психологія особистості
1
Центральний банк і грошово-кредитна політика
4
Економіка і організація інноваційної діяльності
4

 
.