Баланенко Олена Георгіївна

Баланенко Олена Георгіївна

 

Посада: викладач

Дата народження: 26 березня 1968р.

Професійний досвід:

1992р. - 2007р. – провідний економіст обчислювального центру Українського державного морського технічного університету імені адм. Макарова (з 2004 р. – Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова);

2007р. – 2008р. – провідний фахівець відділу кадрів, викладач інституту післядипломної освіти Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова;

2008 р – 2012р. – методист-викладач кафедри обліку і економічного аналізу Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова;

2012р по теперішній час - викладач кафедри обліку і економічного аналізу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 5 років.

Основні навчальні курси: «Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку», «Інформаційні системи і технології економічного аналізу і аудиту».

Освіта: вища, У 1991 році закінчила Одеський ордена Трудового Червоного прапору інститут за спеціальністю «Економічна інформація та автоматизовані системи управління».

Спеціальність: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2009р. – сертифікат семінару з підвищення педагогічної майстерності «Методика викладання облікових дисциплін» в Житомирському державному технологічному університеті;

2009р. - сертифікат курсу навчання: користувач програмного забезпечення «1С-ПІДПРИЄМСТВО 8.0» в компанії «АРТ СОФТ»;

2011р. - свідоцтво участі в науково - практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті» м. Київ;

2012р. - сертифікат курсу навчання: користувач програмного забезпечення «ПАРУС ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «БУХГАЛТЕРІЯ».

Публікації.

1. Погорєлова О.В., Баланенко О.Г. Функционально-стоимостной анализ в системе учетной политики предприятия // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці: Зб. матеріалів першої міжнародної наук.-практ. конф. – Ужгород: УжНУ, 2010. – С.239. – 0,1 друк. арк.

2. Погорєлова О.В., Баланенко О.Г. Функционально-стоимостной анализ как инструмент инновационного развития предприятия // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Зб. матеріалів першої міжнародної наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК, 2010. – С.448. – 0,1 друк. арк.

3. Погорєлова О.В., Гришина Л.А., Баланенко О.Г. Перспективы развития функционально-стоимостного анализа в современных условиях хозяйствования // Економічні проблеми розвитку промисловості регіону: Зб. матеріалів IV наук.-практ. конф. – Первомайськ: ППІ НУК, 2010. – С.11. – 0,1 друк. арк.

4. Баланенко О.Г. Основні критерії вибору програмного забезпечення для комп’ютеризації бухгалтерського обліку // Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови: Матеріали всеукраїнських наукових читань з міжнародною участю – Миколаїв: НУК, 2011. – С.172 – 0,1 друк. арк.

5. Баланенеко О.Г. Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій // Матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу» - Миколаїв: НУК, 2012. – С. 3 - 6

6. Погорєлова О.В., Баланенко О.Г. Мотивація як чинник детермінації економічної поведінки // Матеріали всеукраїнських наукових читань з міжнародною участю «Розвиток підприємництва: теорія та практика» – Миколаїв: НУК, 2012. – С . 263 - 266

7. Погорєлова О.В., Баланенко О.Г. Основні показники економічної ефективності комп’ютерної системи бухгалтерського обліку // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні проблеми розвитку промисловості регіону» - Первомайськ: ППІ НУК, 2012. – С. 106 - 109

8. Погорєлова О.В., Баланенко О.Г Проблемы оценки эффективности инновационной деятельности // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» - Черкаси: ЧДТУ, 2013. - С. 179 - 180

9. Погорєлова О.В., Баланенко О.Г. Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации инновационных проектов // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки . Випуск 34: у двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина 1. - 269с. - С. 258 - 262

 

.