Бойко Євгенія Олександрівна

 

Бойко Євгенія Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий ступень: кандидат економічних наук. Кандидатську дисертацію захистила 24.06.2011 р. у спеціалізованій вченій раді Міжнародного університету бізнесу і права (Д 67.135.01.). Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата народження: 29 квітня 1985 р.

Професійний досвід:

з 01.09.2007 р. до 19.12.2007 р. – викладач ІПДО Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

з 20.12.2007 р. до 19.12.2010 р. – аспірант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ;

з 20.12.2010 р. по теперішній час – викладач, доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Основні навчальні курси:

Публічне адміністрування, офісний менеджмент, PR-менеджмент.

Освіта: повна вища, в 2007 р. закінчила з відзнакою Миколаївський державний аграрний університет.

Спеціальність: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2012 р. - Миколаївська обласна державна адміністрація;

2013-2014 рр. - Миколаївський національний університеті імені В.О. Сухомлинського.

Відзнаки та нагороди:

- дипломом переможця конкурсу наукових робіт «Економічна наука - малому бізнесу» в номінації за «За підприємницьке мислення» (2013р.);

- дипломом переможця обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Економічні науки» (2015 р.).

Наукові інтереси: публічне адміністрування, менеджмент виробничої сфери, розвиток продуктивних сил, регіональна економіка.

 

Публікації:

Автор 70 наукових, навчально-методичних робіт, зокрема основні з них:

1. Бойко Є.О. Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації: Монографія – Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2012. – 172 с.

2. Boyko Y. Implementation of european quality standards as a factor of increasing of competitiveness in food industry of Ukraine / Y. Boyko, T. Stroyko // Економіст №5. – 2014. – С. 36-38.

3. Бойко Є.О. Інституційні основи сталого розвитку регіонів України / Є.О. Бойко, В.А. Міхенько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014.- №8 – Ч. 4. – С.147-150.

4. Бойко Є.О. Принципи формування та функціонування регіональних транспортно-логістичних систем / Є.О. Бойко, А.Є. Журавська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014.- №9 – Ч. 1. – С.187-190.

5. Бойко Є.О. Можливості застосування зарубіжного досвіду формування місцевих бюджетів в Україні / Є.О. Бойко, Є.В. Сапонько // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв. – 2014. – №2 –С.163-167.

6. Бойко Є.О. Зарубіжний досвід використання логістичної концепції управління підприємством / Є.О.Бойко, К.А. Юссеф // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв. – 2015. – №3 – С. 215-218.

7. Бойко Є.О. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості / Є.О. Бойко, Р.С. Решетнік // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – 2015. – №1(29). – С. 50-54.

 

.