Вдовиченко Лариса Юріївна

Вдовиченко Лариса Юріївна

 

Посада: старший викладач кафедри економічної теорії, т.в.о. завідувача відділення економіки та менеджменту коледжу корабелів Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Науковий ступень: кандидат економічних наук. 29.10.2015 р. захистила дисертацію на тему: «Формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності» у спеціалізованій вченій раді Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету МОН України. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 15.12.2015 р. присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Диплом ДК №032447 від 15.12.2015 р.

Дата народження: 13 жовтня 1969 р.

Професійний досвід:

1. За основним місцем роботи:

1991-1995 рр. – інженер по нормуванню праці відділу наукової організації праці та заробітної плати ВО «Південно - турбінний завод «Зоря», м. Миколаїв, Україна;

1995-1996 рр. – начальник підвідділу відділу роздержавлення власності та демонополізації виробництва Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв, Україна;

1996-2000 рр. – заступник начальника, начальник відділу розвитку ринкових відносин управління економіки Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв, Україна;

2000-2010 рр. – заступник голови представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Миколаївській області, м. Миколаїв, Україна;

2010-2011 рр. – головний спеціаліст відділу представництва у АР Крим, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях департаменту регіональної політики Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, м. Київ, Україна;

з 2011 р. – викладач, старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна;

з 2013 р. – т.в.о. завідувача відділення економіки та менеджменту коледжу корабелів Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

2. За сумісництвом:

1999-2000 рр. – викладач Миколаївського навчально - наукового центру Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, м. Миколаїв, Україна;

2001-2010 рр. – бізнес-тренер Молодіжного фонду «Новий вибір», м. Миколаїв, Україна;

з 2001 р. – бізнес-тренер ТОВ «Центр підтримки бізнесу», м. Миколаїв, Україна;

з 2001 р. – позаштатний викладач Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, м. Миколаїв, Україна.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 7 років.

Основні навчальні курси: економічна теорія, політична економія, історія економіки та економічної думки, основи підприємницької діяльності.

Освіта:повна вища. 01.07.1991 р. закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут ім. С.Й. Макарова за кваліфікацією – інженер-економіст і спеціальністю – організація та нормування праці, диплом від 01.07.1991 р УВ №822671. 29.02.2008 р. з відзнакою закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за кваліфікацією - магістр державного управління, спеціальністю – державне управління і спеціалізацією – законотворча та нормотворча діяльність, диплом від 29.02. 2008 р. СК №33224625.

Підвищення кваліфікації:
2001 р. – курс семінару – тренінгу «Правова підтримка підприємницької діяльності в Україні» в рамках проекту «Центр комерційного права» (підтверджено сертифікатом, виданим фірмою Делойт Туш Томатсу від 31.05.2001 р. СП 0501-С 256);
2002 р. – курс семінару – тренінгу з інтенсивної методики викладання (підтверджено сертифікатом, виданим фірмою Делойт Туш Томатсу та компанією «Тім Тренінг Україна» від 30.10.2002 р. ТТ 1002 – С 537);
2004 р. – курси підвищення кваліфікації державних службовців Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (підтверджено свідоцтвом від 31.03.2004 р. №3865).
2011 р. – стажування в головному управлінні Миколаївської облдержадміністрації.

Наукові інтереси: вдосконалення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та розвитку підприємництва, регуляторна діяльність у системі електронного урядування.

Відзнаки та винагороди:

Почесна грамота Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (2004 р.).

Почесна грамота Миколаївської обласної ради (2014 р.).

 

Публікації.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1 Вдовиченко Л.Ю. Перспективи вдосконалення регуляторної діяльності органів державного управління / Л.Ю. Вдовиченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 2, (50). – С. 34-38.

2. Вдовиченко Л.Ю. Механізм здійснення регуляторної діяльності її суб’єктами: стан та існуючі проблеми / Л.Ю. Вдовиченко // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – Львів, 2013. – Вип. 36. – С. 189-199.

3 Вдовиченко Л.Ю. Перспективи вдосконалення системи здійснення регуляторної діяльності: спільні позиції різних груп інтересів / Л.Ю. Вдовиченко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х., 2014. – Вип. 2, (45). – С. 53-60.

4. Вдовиченко Л.Ю. Створення системи електронної інформаційної взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності : International scientific congress [«Factors of legal progress. Science and practice»], (Switzerland, Bazel, May 16, 2014) / Л.Ю. Вдовиченко. – Basel: Publishing Center of European International scientific league of lawyers «Consensus omnium», 2014. – P. 111-114.

5. Larysa Vdovychenko. The analysis of the impact of the regulatory component on business environment in Ukraine [Електронний ресурс] / Vdovychenko Larysa // Applied Computer Science. – Lublin, 2015. – №1/11. – Режим доступу до журн.: http://acs.pollub.pl/index.php/-current-issue/applied-computer-science-volume-11-number-1-2015.html (Польща).

6. Вдовиченко Л.Ю. Формування в Україні комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності [Електронний ресурс] / Л.Ю. Вдовиченко // Економіка: реалії часу. – 2015. – №6, (22). – С. 32-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html.

7. Вдовиченко Л.Ю. Функціональна структура морегосподарського комплексу України / М.В. Волосюк, Л.Ю. Вдовиченко // Бізнес Інформ. – 2016. – №2. – С. 14-20.

8. Вдовиченко Л.Ю. Електронна інформаційна взаємодія суб’єктів регуляторної діяльності: перспективи для України / Л.Ю. Вдовиченко // кол. монографія «Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство» / За ред. І.М. Посохова, П.Г. Перерви, О.Д. Матросова, В.Г. Дюжева, В.О. Матросової. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 44-60.

 

.