Волосюк Марина Валеріївна

Волосюк Марина Валеріївна

 

Посада: доцент кафедри економічної теорії.

Науковий ступень: кандидат економічних наук. У 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Державна регіональна промислово-інноваційна політика» у спеціалізованій вченій раді Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ.

Вчене звання: доцент кафедри економічної теорії (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.2012 р.).

Дата народження: 10 вересня 1976р.

Професійний досвід:

2001-2005 рр. – аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом (спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою);

2005-2006 pp. – аспірант Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством);

2006-2009 pp. – доцент кафедри менеджменту ПВНЗ «Європейський університет», Миколаївська філія;

2009-2010 рр. – завідувач кафедри економіки та підприємництва ПВНЗ «Європейський університет», Миколаївська філія;

з 2010 p. – доцент кафедри економічної теорії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Основні навчальні курси: національна економіка, державне регулювання економіки, макроекономіка, державне та регіональне управління.

Освіта: вища. В 1999 р. закінчила Український Державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова, інженерно-економічний факультет.

Спеціальність: менеджмент у виробничій сфері.

Наукові інтереси: проблеми національної економіки, теорія та практика державного управління, проблеми та завдання державної регіональної політики, інноваційний розвиток секторів промисловості.

Відзнаки та винагороди:

Почесна грамота Миколаївської обласної ради (2009 р.).

Подяка від Міністерства освіти і науки України (2014 р.).

 

Публікації.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Волосюк М.В. Інноваційний та виробничий потенціал підприємств легкої промисловості // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди». – 2010. – Том 1. – С.13-17.

2. Волосюк М.В. Особливості формування конкурентних переваг підприємств харчової промисловості // Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди». – 2011. – Випуск 16/2. – С.81-85.

3. Волосюк М.В., Вдовиченко Л.Ю. Рекомендації щодо вдосконалення регуляторної політики на етапі проведення адміністративної реформи центральних та місцевих органів виконавчої влади // Економіст. – 2011. - № 7. – С.32-35.

4. Волосюк М.В. Методичні вказівки до вивчення курсу «Національна економіка». – Миколаїв: Видавництво НУК, 2011. – 37с.

5. Волосюк М.В, Вдовиченко Л.Ю. Шляхи модернізації існуючої моделі державної регуляторної політики в Україні // Економічний вісник університету: збірник наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: Вид-во ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2012. – Випуск 18/3. – С.59-62.

6. Волосюк М.В. Потенціал морегосподарського комплексу – резерв економічного розвитку України // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв:НУК – 2014. – № 1 (451).– С.17-23.

7. Волосюк М.В. Методические указания для самостоятельного изучения иностранными студентами дисциплины «Макроэкономика» / М.В. Волосюк. – Николаев: НУК, 2015. – 56с.

8. Волосюк М.В. Забезпечення економічної безпеки промислових регіонів // Збірник матеріалів Всеукраїнських наукових економічних читань. – Миколаїв: НУК. – 2015. – С.12-14.

9. Волосюк М.В. Методические указания для самостоятельного изучения иностранными студентами дисциплины «Макроэкономика» / М.В. Волосюк, Р.Н. Скупский. - Николаев: НУК, 2015.

10. Волосюк М.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів неекономічних спеціальностей (Структурно-логічний практикум. Частина І) / М.В. Волосюк, Р.М. Скупський. - Миколаїв: НУК, 2015.

11. Волосюк М.В. Морегосподарський потенціал як характеристика конкурентоспроможності приморських територій / М.В. Волосюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток: теорія, методологія, управління», 01-09 листопада, 2015р. – Будапешт – Прага - Київ, 2015. – С.88-92.

12. Волосюк М.В. Державна політика регіонального розвитку приморських територій / М.В. Волосюк, Ю.О. Жигалкін // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 253. Т. 265. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С.83-87.

13. Волосюк М.В. Функціональна структура морегосподарського комплексу України / М.В. Волосюк, Л.Ю. Вдовиченко // Бізнес Інформ. – 2016. - №2. – С.14-20.

14. Волосюк М.В. Концептуальні основи формування сучасного морегосподарського комплексу / М.В. Волосюк // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Первомайськ: ППІ НУК, 2016. – С.109-113.

 

.