Гришина Наталія Володимирівна

 

Гришина Наталія Володимирівна

 

Посада: старший викладач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий ступень: кандидат економічних наук. Кандидатську дисертацію захистила 30.06.2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01. в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата народження: 11 вересня 1990р.

Професійний досвід:

З 01.02. 2011 р. по 28.08.2012 р. - старший лаборант кафедри менеджменту;

З 05.09.2011 р. по 05.06.2012 р. – за сумісництвом викладач кафедри економіки та організації виробництва та кафедри обліку та економічного аналізу;

З 05.11.2011р. – 01.11.2015 р. – аспірант Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

З 01.09.2012р. – викладач кафедри менеджменту;

З 01.09.2017 р. – старший викладач кафедри менеджменту.

Основні навчальні курси:

дослідження операцій, комунікативний менеджмент, офісний менеджмент.

Освіта: вища, в 2011р. закінчила з відзнакою Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Спеціальність: економіка і підприємництво.

Наукові інтереси: проблеми розвитку потенціалу малого підприємництва для забезпечення сталого розвитку регіону, регіональна економіка.

Відзнаки та нагороди:

- диплом Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ за практичну значимість наукового дослідження (2011 р.);

- дипломом переможця конкурсу наукових робіт «Економічна наука - малому бізнесу» в номінації «За нестандартне розкриття проблеми» (2013 р.);

- дипломом учасника обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Економічні науки» (2015 р.);

 

Публікації:

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Гришина Н.В. Финансово-кредитное стимулирование развития малого предпринимательства в регионах Украины / А.И. Бутенко, Н.В. Гришина// Общество и экономика постсоветского пространства. Международный сборник научных статей. Выпуск V. Российская Федерация, г. Липецк, 18 октября 2013г. С.70-763.

2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: [національна доповідь] pа ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.

3. Гришина Н.В. Проблеми та перспективи взаємодії малих і великих підприємств у промисловості: регіональний аспект / Н.В. Гришина // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2015. – Вип. 1. – С. 75-80.

4. Гришина Н.В. Потенціал малого підприємництва, як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможних галузей: регіональний аспект / А.І. Бутенко, Л.О. Гришина, Н.В. Гришина // Економіст. – 2015. – № 6. – С. 20 – 24.

5. Гришина Н.В. Розвиток малого підприємництва, як резерву економічного зростання / Н.В. Гришина // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 5 – С. 11 – 15.

6. Grishina N. Development of small business, as a factor of sustainable development of region. / N. Grishina // International scientific conference «Development of social and economic systems in a global competitive environment in a global competitive environment» 29 february 2016, Chisinau (Republic of Moldova). P. 93-96.

7. Grishina N. The mechanism of smallbusinessinfluence onsocio-economicdevelopment of region //Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу: матеріали Міжнародноїнауковаконференція, 19 травня 2017р.:- Лісабон, Португалія, 2017. – С. 143-147.

8. Гришина Н.В. Особливості формування підприємницького потенціалу // Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2017 р., частина 2 м. Харків, 2017. – С. 78-80.

9. Гришина Н.В. Роль малого підприємництва у формуванні транспортної системи регіону // Молодий вчений – 2017. - № 4.4 (44.4) - С. 26-31.

 

.