Гурченков Олександр Петрович

Гурченков Олександр Петрович

 

Посада:завідуючий кафедрою економіки та організації виробництва.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (1979 р.). Дисертацію захистив 6.03.79 протокол № 1/79 у спеціалізованій раді     Одеського відділення інститут економіки академії наук України. Спеціальність 08.07.01 «Економіка промисловості».

Вчене звання: професор, (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 03.07.2008р, 12ПР№005447)

Дата народження: 14 грудня 1939 р.

Професійний досвід:

1960-1961 – інженер-економіст цеху пластмас підприємства п/я 2;

1961-1967 – ст. інженер-економіст механо-збірального цеху заводу «Теплотехнік»;

1967-1970 – заступник начальника ОТ та з заводу «Екватор»;

1965-1970 – викладач кафедри економіки і організації виробництва за сумісництвом;

1970-1982 старший викладач той же кафедри (штатним робітником);

1982-1996 – доцент кафедри економіки та організації виробництва УДМТУ;

з 1996 року завідувач кафедри економіки та організації виробництва НУК.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 42 роки.

Основні навчальні курси: економіка підприємства, організація виробництва, ціноутворення, економіка та організації об’єднань підприємств.

Освіта: вища, в 1960 році закінчив Московський інститут железнодорожного транспорту ім. Сталіна.

Спеціальність: інженер-економіст.

Наукові інтереси: проблеми підвищення продуктивності праці, економічної ефективності роботи промислових підприємств, екстенсивний і інтенсивний розвиток виробництва.

Відзнаки та нагороди:

- нагрудний знак ЦКВЛКСМ за освоєння целіни (1956 р.);

- медаль «За трудовую доблесть» (1970);

- нагрудний знак «Відмінник освіти» (2000 р.);

- почесне звання «Заслужений робітник освіти» (2005 р.);

- почесна відзнака Миколаївського міського голови «За заслуги перед містом Миколаїв» (2015 р.) .

Публікації.

Автор 77 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі за останны три роки, зокрема:

1. Гурченков О.П., Горбатюк О.М., Гусаріна Н.В., Майстренко О.М. Навчальний посібник „Економічний глосарій”. – Миколаїв: НУК, 2010. – 106 с.

2. Гурченков О.П., Гишко Л.О., Матчанова І.А. Особливості інноваційної науково-дослідницької діяльності у закладах вищої освіти та заходи її активації. Матеріали ІV з’їзду Спілки економістів України та Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2010. – с. 168–176.

3. Гурченков О.П., Гуменюк К.В. „Непрямі витрати та методика їх розподілу на собівартість продукції у суднобудування” / Збірник наукових праць, випуск №261 (т.1). –Дніпропетровськ: видавництво „Наука і освіта”. – с. 117-124.

4. Гурченков О.П., Чертков О. Про попит проведення процедури банкрутства, ліквідації та санації підприємств / Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв, 2010 р.

5. Гурченков О.П., Гусаріна Н.В. «Витрати в персонал як головний матеріальний стимул високопродуктивної праці» / Матеріли Всеукраїнських наукових економічних читань з Міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2011.

6. Гурченков О.П., Майстренко О.М. Виробнича потужність машинобудівних підприємств / Монографія. – Миколаїв: НУК, 2011.

.