Дибач Інна Леонідівна

 

Дибач Інна Леонідівна

 

Посада: доцент кафедри економіки та організації виробництва.

Науковий ступень: кандидат економічних наук. Дисертацію захистила 29.10.2009 р. у спеціалізованій раді Хмельницького національного університету (К.70.052.01). Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Дата народження: 25 липня 1983 р.

Професійний досвід:

з 2005 року – аспірантка кафедри «Економіки та організації виробництва» Національного університету кораблебудування;

з 2006 року – викладач кафедри «Економіки та організації виробництва» Національного університету кораблебудування;

з 2009 року – в.о. доцента кафедри «Економіки та організації виробництва» НУК;

2010-2013 рр. – заступник декана з питань студентського самоврядування та з питань управління якістю освітніх послуг Інженерно-економічного факультету НУК (у 2013 р. ІЕФ реорганізовано у Факультет економіки моря);

з 2013 року - заступник декана з питань студентського самоврядування та з питань управління якістю освітніх послуг Факультету економіки моря НУК.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – більше 4 років

Основні навчальні курси: маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність.

Освіта: вища, в 2005 році закінчила з відзнакою Національний університет кораблебудування.

Спеціальність: економіка підприємства.

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади економічної інтеграції та прикладні аспекти підвищення на її основі конкурентоспроможності невеликих підприємств.

Відзнаки та нагороди:

Грамота Національного університету кораблебудування «Кращий молодий науковець Інженерно-економічного факультету 2009 року»;

Диплом переможця обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області в номінації «Економічні науки» (2010 р.);

Громадська діяльність:

член Ради молодих науковців НУК

вчений секретар Миколаївської обласної громадської організації «Об’єднання економістів»

заступник керівника науково-дослідної лабораторії «Економічні проблеми розвитку малого (середнього) підприємництва».

Публікації: автор 29 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема:

1. Парсяк В.Н., Дибач І.Л. Економічна інтеграції. Інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств: монографія. – Миколаїв: видавництво Торубари О.С., 2010. – 172 с.

2. Дибач І.Л. Посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств із використанням економічної інтеграції / І.Л. Дибач // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2010. – № 3.(135-141).

3. Дибач І.Л. Розробка процедур організаційного оформлення економічної інтеграції невеликих підприємств / І.Л. Дибач // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2009. – № 4. Т. 1 (133). – С. 146-150.

4. Дибач І.Л. Методика визначення конкурентної позиції невеликого підприємства / І.Л. Дибач // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць Наук.-дослід. екон. ін-ту. К., 2009. – Вип. 2 (93). – С. 10–14.

5. Дибач І.Л. Систематизація форм економічної інтеграції невеликих підприємств / І.Л. Дибач // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2 (92). – С. 70–78.

6. Дибач І.Л. Оцінка ефективності економічної інтеграції невеликих підприємств / І.Л. Дибач // Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи: тези доп Всеукраїн. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2009 р. – Миколаїв: НУК, 2009. – С. 59–60.

7. Уточнення категорійно-понятійного апарату інтенсифікації підприємництва в умовах трансформаційної економіки // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, №5, 2011

8. Критеріальні вимоги до методу оцінки конкурентоспроможності підприємства // Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови: Матеріали всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю – Миколаїв: НУК, 2011. – 268 с.

 

.