Дисципліни кафедри морської інфраструктури

 

Логістичний менеджмент

• Проектування логістичних систем

• Управління ланцюгами постачань

• Фінансові потоки в логістичних системах

• Інформаційні системи і технології в логістиці

• Комерційна робота на водному транспорті

• Оптимізаційні моделі транспортної логістики

• Системи технологій на морському транспорті

• Кластерні моделі водного транспорту

• Інтелектуальний бізнес

• Оптимізація логістичних рішень

• Організація логістичних систем

.