Завдання ФЕМ

Усім колективом, під проводом Вченої ради факультету, безперервно прогнозувати, планувати, забезпечувати та гарантувати покращення якості освітніх послуг, відчуваючи персональну відповідальність перед кожним замовником, місцевою територіальною громадою, державою в цілому;

ефективно діставатися головних результатів освітніх послуг - якісних змін щодо набуття нових знань, навичок, компетенцій, методологічної культури та здатності замовника до самореалізації у суспільстві завдяки спеціально організованій співпраці з викладачами;

як центру інтеграції фундаментальної та прикладної науки й освіти, залучати студентство до дослідницької роботи для здобуття досвіду інноваційної діяльності за широким спектром актуальних напрямів і посилення творчого потенціалу особистості;

поглиблювати традиційне сполучення фундаментальної та прикладної складових професійної підготовки випускників;

налагоджувати внутрішній зворотній зв'язок із студентами та співробітниками для адаптації їх особистих рис та якостей, запуску механізмів саморозвитку;

супроводжувати кар’єри випускників, використовуючи для цього зовнішній зворотній зв’язок, визначення їхніх потреб щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки;

вдосконалювати структуру, зміст та технології реалізації Освітнього стандарту, яким керуються підрозділи факультету, а також програм, спираючись на сучасні тенденції розвитку економіки, дослідження ринку інтелектуальної парці та освітніх послуг;

гарантувати якість освітніх послуг, вдаючись до акредитації відповідних програм державою, громадськими організаціями, академічними професійними співтовариствами, впливовими міжнародними та закордонними організаціями;

збагачувати якість економічної освіти сучасними відомостями про гуманітарні, інженерні, екологічні здобутки людства, бездоганним практичним застосуванням іноземних мов та інформаційних технологій;

піднімати якість освітніх послуг до світового рівня через їх інтернаціоналізацію (академічну мобільність), використання глобальних джерел інформаційних ресурсів.

 

 

.