Запорожець Ірина Михайлівна

 

Запорожець Ірина Михайлівна

 

Посада: доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий ступень: кандидат технічних наук (з 2011 р). Спеціальність 05.13.22 – управління проектами і програмами.

Дата народження: 12 січня 1979 р.

Професійний досвід:

з 2002 р. до 2007р. – викладач кафедри менеджменту;

з 2007р. до 2010 р. – аспірант Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами і програмами;

з 2012 р. – доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 15 років.

Основні навчальні курси:

операційний менеджмент, управління проектами, управління змінами, корпоративні інформаційні системи.

Підвищення кваліфікації:

2004 р. – Національна академія державного управління при Президентові України. Навчальна мережа глобального розвитку Світового банку (м. Київ). Тема «Менеджмент організації дистанційної освіти».

2007 – 2017 рр., – участь в щорічних науково-технічних конференціях, що проводяться Ukrainian project management association (UPMA) Project management: state and perspectives, з отриманням сертифікатів.

2014 р. - кафедра логістики Національного авіаційного університету (м. Київ). Тема випускної роботи «Механізми логістичного управління в суднобудівних кластерних системах».

Освіта: вища, в 2001 р. закінчила Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова.

Спеціальність: інженер-економіст.

Наукові інтереси:

- розвиток механізмів логістичного управління проектами розвитку підприємств та організацій морського транспортного комплексу;

- технологія та організація бюджетного управління на суднобудівних та судноремонтних підприємствах;

- корпоративні інформаційні системи і технології в управлінні.

Відповідальний виконавиць науково-дослідної роботи по темі «Розробка моделей та механізмів логістичного управління в морських транспортних системах».

В рамках НДР проводяться дослідження моделей і механізмів проектування логістичних систем на підприємствах морегосподарського комплексу. В дослідженнях по темі приймають активну участь студенти спеціальності «Менеджмент».

В рамках договорів з міжнародними та вітчизняними суднобудівними компаніями виконуються роботи по розвитку систем управління проектами суднобудівних та судноремонтних виробництв.

 

Публікації:

Автор 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Запорожець І.М. Процесно-орієнтоване управління в суднобудівних кластерних системах / І.М.Запорожець, М.В. Фатєєв, Б.Ю. Козир / Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2017 р. – № 4.

2. Козир Б. Ю. Логістичні центри в механізмах матеріально-технічного забезпечення суднобудівних кластерних систем / Б. Ю. Козир, І. М. Запорожець / Суднобудування та морська інфраструктура . – Миколаїв, 2016 р. - № 1.

3. Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій море господарського комплексу: Колективна монографія – Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова: Вид-во Торубари О. С., 2013. – 447 с.

4. Фатеев Н.В. Механизмы проактивного управления в системе менеджмента судоремонтных предприятий / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2014 р. – № 1 (451). – С. 72-76.

5. Фатеев Н.В. Логистическое управление в судостроительных кластерных системах / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2014 р. – № 3 (453).

 

.