Карась Петро Миколайович

Карась Петро Миколайович

Посада: професор кафедри фінансів.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 1990 р.). Дисертацію захистив 09.10.1990 р. у спеціалізованій раді Ленінградського інженерно-економічного інституту імені П.Тольятті (КДП №031098). Спеціальність 08.00.05 – економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями (науково-технічний прогрес).

Вчене звання: доцент кафедри фінансів, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2002 р., протокол № 5/36Д;

Дата народження: 14 жовтня 1955 р.

Професійний досвід:

1981–1986 р.р. – асистент кафедри економіки і організації виробництва Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ);

1986– 1992 р.р. – старший викладач кафедри основ підприємництва та управління виробництвом МКІ;

1992–1993 р.р. – к.е.н., доцент кафедри основ підприємництва та управління виробництвом Українського державного морського технічного університету (УДМТУ);

1998–2001 р.р. – к.е.н., доцент кафедри основ підприємництва та управління виробництвом Українського державного морського технічного університету (УДМТУ);

2001– 2007 р.р. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування (НУК);

2000–2007 р.р. – завідувач кафедрою Економіки та бухгалтерського обліку Первомайського політехнічного інституту НУК;

1987–1990 р.р. – начальник планово-фінансового відділу Науково-виробничого центру, ст. науковий співробітник МКІ;

1990–1994 р.р. – начальник відділу доходів та автоматизації обліку Обласного управління Пенсійного фонду України;

1994–1998 р.р. – фінансовий директор науково-виробничого підприємства.

З 1998 – 2002 рр – доцент кафедри основ підприємництва та управління виробництвом.

2002- 2008 рр. – доцент кафедри фінансів.

З 2008р – дотепер професор кафедри фінансів.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 24 роки.

Основні навчальні курси: гроші та кредит, банківська система.

Освіта: вища, в 1981 р. закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут.

Спеціальність: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації:

Наукові інтереси: науково-технічний прогрес, механізм фінансування відокремлених структурних підрозділів ВНЗ, продуктивність праці, інновації, інвестиції.

Публікації.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Карась П.М., Пащенко О.В. Методичні рекомендації до написання курсового проекту з дисципліни «Банківська система». Миколаїв, НУК, 2013 р.

2. Фінансова діяльність суднобудівних підприємств [колективна монографія]. Миколаїв, НУК, 2013р.

3. Карась П.М., Пащенко О.В., Приходько Н.В. Банківська справа: методичний посібник. Миколаїв, НУК, 2014 р.

4. Карась П.М., Приходько Н.В. Аналіз фінансової стійкості комерційних банків України // Журнал «Бізнес – навігатор » № 1/33, Херсон, 2014 р.

5. Карась П.М., Пащенко О.В., Приходько Н.В., Гришина Л.О. Банківська система: навчальний посібник (з грифом МОН). Херсон, вид-во «Олді-плюс», 2015 р.

6. Карась П.М., Приходько Н.В. Фінансово-економічні важелі оновлення діяльності підприємств суднобудування // Науковий журнал «Суднобудування та морська інфраструктура», м. Миколаїв, НУК., жовтень 2015 р.

7. Карась П.М., Приходько Н.В. Оцінка впливу ресурсного потенціалу банків на їх кредитно-інвестиційний портфель // Журнал «Економіст», №6, 2015 р.

8. Карась П.М., Приходько Н.В. Інвестиційна діяльність банків України на сучасному етапі // Матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю «Економіка України в умовах глобальних викликів і загроз», Миколаїв, 17-18 травня 2016 р.

9. Карась П.М., Приходько Н.В. Проблеми та напрями оновлення діяльності підприємств суднобудування України // Одесса, ОНЕУ, випуск 1 №60, 2016 р.

 

.