Каткова Наталя Володимірівна

Каткова Наталя Володимирівна

 

Посада: доцент

Науковий ступень: кандидат економічних наук.

Дата народження: 3 травня1975 р.

Професійний досвід:

1997-1999 pp. – викладач кафедри "Економіка та організація виробництва" Українського державного морського технічного університету;

1999-2002 р. – викладач кафедри "Облік і аудит" Національного університету кораблебудування (НУК);

2002-2007 р. – старший викладач кафедри "Облік і аудит" Національного університету кораблебудування (НУК);

2007р. - по теперішній час: доцент кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації –15 років.

Основні навчальні курси: "Фінансовий аналіз", "Звітність підприємства", "Економічний аналіз".

Освіта: вища, в 1997 р. закінчила з відзнакою Український державний морський технічний університет.

Спеціальність: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2001 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2002 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в "Школі молодого викладача" у Національний університет кораблебудування.

2004 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2009 р. - курси підвищення кваліфікації в ЗАТ «Зерноторгівельна компанія Олсідз-Україна».

Наукові інтереси: економічна ефективність, фінансовий аналіз.

Публікації.

1. Каткова Н.В. Визначення і класифікація зовнішніх факторів ефективності олійного виробництва в ринкових умовах господарювання // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса, 2006. - №3. – 171с.

2. Каткова Н.В. Аналіз і оцінка факторів ефективності олійного виробництва в ринкових умовах господарювання // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2005. - №3(31). – 200с.

3. Ринкові трансформації в АПК та антикризове регулювання аграрного виробництва / Міжнародна наукова конференція, Мелітополь, 10-11 червня 2010р. - 0,3 др. арк.

4. Проблеми планування виробництва в ринкових умовах / ІХ Міжнародна науково-практична конференція. Алушта, 1-3 жовтня 2010 р. – 0,25 др. арк.

5. Стан та передумови розвитку олійного виробництва в Україні / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А.Рульєва. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. - №2 (10). – 0,3 др. арк.

6. Планування ефективності діяльності підприємств / Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2010. - № , т.2. – 0,2 др. арк.

7. Буркинський Б.В., Каткова Н.В. Мирошниченко О.В.Парсяк В.Н. Планування економічної ефективності діяльності підприємстволійного виробництва // К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – 218с.

8. Каткова Н.В. Приходько Н.В. Оцінка платоспроможності підприємств суднобудівної промисловості України // Економічний аналіз : зб.наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип. 10. – Частина 3. – С.371-377.Фахове видання.

9. Грищенко О.В., Каткова Н.В. Моделювання перспектив економічної ефективності олійного виробництва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. - №2 (18), том 1. – С.169-178.Фахове видання.

10. Колізії складання фінансової звітності в Україні // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (33). – Ч.2. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2012. – С.70-78.Фахове видання.

11. Грищенко О.В., Каткова Н.В. Місце внутрішнього контролю в системі управління молокопереробним підприємством // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. - Випуск 30. – Ч.2. – С. 25-29.Фахове видання.

12. Санація підприємств в умовах реформування законодавства про банкрутство // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. - №4. - Т.3. – С.84-87.Фахове видання.

13. Каткова Н.В., Приходько Н.В. Методичні аспекти розрахунку показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. - №3 (19). – С.138-145. Фахове видання.

14. Каткова Н.В., Марущак С.М. Обгрунтування нормативних значень фінансових коефіцієнтів при діагностиці безпечного розвитку машинобудівних підприємств // Культура народов Причерноморья. – Сімферополь, 2013. - № 259. - С.43-47. Фахове видання.

 

.