Кафедра морської логістики

Кафедра морської логістики НУК була створена у 2013 році. Має ліцензію Міністерства освіти і науки України, протокол №117 від 30.06.2015 р. наказ №1683л від 03.07.2015 р та акредитацію Міністерства освіти і науки України, протокол №124 від 02.03.2017 р. наказ №178ак від 14.03.2017 р.

Логістика відноситься до галузі знань "Менеджмент і адміністрування". До сфери професійної діяльності випускників спеціалізації логістика належить: управління матеріальними, інформаційними фінансовими потоками підприємств і установ усіх галузей народного господарства, військових частин, державних і громадських установ. Фахівці з логістики обіймають на підприємствах і установах керівні посади, які пов'язані з постачанням, розподілом, рухом ресурсів і готової продукції до кінцевого споживача.

Студенти кафедри морської логістики активно беруть участь в наукових конференціях з напряму логістики, олімпіадах і Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Лук’янчук Павло зайняв друге місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на тему: "Створення інтегрованого інформаційного простору з метою управління ланцюгами постачань. Я бачу так"! і отримав сертифікат компанії "5pl". Сюков Олег став лауреатом ІІ Всеукраїнского конкурсу студентських наукових робіт і отримав сертифікат компанії "5PL".

Нікітенко Олена нагороджена грамотою за досягнення в навчанні з питань безпеки, за високий рівень теоретичної підготовки, творчий підхід і оригінальність рішень практичних завдань і за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіаді по цивільному захисту.

.