Кафедра фінансів

 

  Кафедра фінансів здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Місією кафедри є підготовка креативних, успішних і відповідальних професіоналів у галузі фінансового менеджменту, банківської справи та страхування. Всі члени кафедри мають навчальний, науковий та практичний досвід у цій галузі знань. Із загальної кількості співробітників кафедри – 100 % мають наукові ступені та звання, з них 20 % професори. Очолює колектив кандидат економічних наук, доцент Рогов Г.К. Вагомим критерієм професіоналізму  викладачів є 10 навчальних посібниках рекомендованих до використання у навчальному процесі Міністерством освіти і науки України.  

     Кафедра готує не лише універсальних спеціалістів, але і фахівців, які здатні вирішувати фінансові проблеми підприємств морського транспортного комплексу. Освіту за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» одержують не лише українські, але й іноземні студенти. Якість навчання підтверджено його відповідністю вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 «Системи управління якістю» (ISO 9001:2009 “Quality Management Systems Requirements, IDT”).
   

Кафедра фінансів використовує  сучасні методи навчання, що відповідають європейським стандартам, такі як  професійні тренінги, ділові та рольові ігри, імітаційне моделювання фінансових ситуацій. З метою набуття студентами ділових навичок професійної діяльності до освітнього процесу   залучаються провідні фахівці промислових підприємств та фінансових установ. Зокрема здійснюється спільна програма практичної підготовки з «ПриватБанк». Студенти мають можливість приймати участь у науково-дослідних роботах кафедри, що проводяться за замовленнями державних установ та підприємств. Спеціальна програма пропонується для тих, хто хоче навчатися за кордоном.  
      

Показником якості освіти наших випускників є незмінно високий попит на них на ринку праці та успішне кар’єрне зростання. Багато хто з них став гордістю факультету економіки моря (дивіться сторінку сайта «Клуб успішних випускників»). Кваліфікаційний рівень наших студентів було підтверджено перемогою на регіональному конкурсі фінансистів у 2016 році.

 

.