Кафедра фінансів

  З 2001 року освітні програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси, банківська справа та страхування» втілює у життя кафедра «Фінансів». До організації і науково-методичного забезпечення навчального процесу тут залучені професіонали високого ґатунку, яких відрізняє надзвичайна креативність, ентузіазм, небайдуже відношення до своєї справи. Це й не дивно: із загальної кількості викладачів – 77 % мають наукові ступені та звання, з них 20 % доктори наук, професори. Більшість накопичили багатий та різноманітний досвід практичної роботи на підприємствах, в фінансових установах, державних органах, консалтингових фірмах. Їхні знання та вміння знайшли відбиток у 60 методичних рекомендаціях та вказівках, 23 навчальних посібниках, десять з яких рекомендовані до використання у навчальному процесі Міністерством освіти і науки України. Очолює колектив доцент, кандидат економічних наук Г.К. Рогов.

  Випускники кафедри впевнено крокують життєвими шляхами озброївшись фундаментальними знаннями з теорії та практики функціонування фінансів підприємств, морського транспортного комплексу, грошей та кредиту, банківської справи, страхування, оволодівають прийомами професійного контролю та ревізії, фінансового обліку та аналізу функціонування фондового ринку, ринку цінних паперів, маркетингу та фінансового менеджменту. Їх радо запрошують на планово-економічні, організаційно-управлінські, аналітичні та дослідницькі посади на промислових підприємствах різних форм власності, у невиробничій сфері: фінансово-кредитних, страхових установах, інвестиційних фондах, державних податкових адміністраціях, казначействах. Багато хто став гордістю ФЕМ (Підтвердження – у рубриці "Клуб успішних випускників").

  Послідовне набуття студентами, серед яких багато іноземців, ділових навичок професійної діяльності на конкретному робочому місці – одне із головних завдань науково-навчальної лабораторії, яка працює під керівництвом к.е.н., доцента Рогова Г.К. Практичні, семінарські, лабораторні заняття, дослідницька, самостійна робота, дистанційне навчання, ділові та рольові ігри, імітаційне моделювання фінансових ситуацій – далеко не повний перелік напрямів її плідної діяльності. Позитивною у цьому контексті є Програма співробітництва між НУК та Миколаївським регіональним управлінням Приватбанк, яка здійснюється кафедрою.

  Не оминають її співробітники стороною й надання послуг з фінансового консалтингу, виконують замовлення менеджменту чисельних підприємств та організацій. Наукові здобутки відбиті у чисельних монографіях, статтях, опублікованих останнім часом у збірниках, що посідають авторитетні місця у міжнародних науковометричних базах. А свідоцтва про призові місця на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт, Регіональному конкурсі фінансистів – творчий доробок талановитих студентів. Отже, маємо підстави для висновку: кафедра фінансів не лише впливає на розвиток наукової сфери, а й визначає її провідні тенденції.

.