Комишник Валерій Іванович

Комишник Валерій Іванович

 

Посада: Викладач кафедри економіки та організації виробництва

Дата народження: 20 січня 1983р.

Професійний досвід:

з 2005 року – викладач кафедри «Економіки та організації виробництва» Національного університету кораблебудування

з 2006 року – аспірант кафедри «Економіки та організації виробництва» Національного університету кораблебудування

з 2009 року – аспірант кафедри «Економіки та організації виробництва» Національного університету кораблебудування

Основні навчальні курси: організація та нормування праці, економіка і організація виробництва, економіка праці.

Освіта: вища, в 2005 році закінчив з відзнакою Національний університет кораблебудування.

Спеціальність: економіка підприємства.

Наукові інтереси: економіка підприємства, організація виробництва, інтенсифікація виробництва, інноваційна діяльність.

 

Публікації:

1. Методические подходы установления норм труда управленческого персонала // тези доповіді на міжвузівській науково-практичній конференції "Економічні проблеми розвитку регіону"

2. Класифікація факторів інноваційної інтенсифікації виробництва та їх використання в машинобудуванні // Економіка: проблеми теорії та практики

3. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Організація та нормування праці» частина 1. Організація праці - Миколаїв: НУК, 2007

4. Бержак А.В, Комишник В.І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Організація та нормування праці». Частина І. Організація праці – Миколаїв: НУК, 2007, 1,0 друк. арк.

5. Комишник В.І., Тищенко Н.М. «Класифікація факторів інноваційної інтенсифікації виробництва та їх використання в машинобудуванні» Журнал «Економіка: проблеми теорії та практики» Зб. Наук. пр. № 228 Том 3 с. 582-590 ДНЕУ . Дніпропетровськ, 2007.

6. Комишник В.І. «До питання про методику оцінки рівня інтенсифікації виробництва», Збірник наукових праць НУК № 4, 2008, с. 131-134

7. Комишник В.І. «Інноваційний потенціал підприємства та його складові», Збірник матеріалів Всеукраїнських науково-економічних читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій", 17-20 червня 2008, с. 40-42  

8. Комишник В.І. «Сутність інноваційної діяльності підприємства» Збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу» 22 квітня 2008 року, с. 86-88
 

 

.