Наукова работа кафедри морської логістики

Наукові дослідження кафедри морської логістики пов'язані з морегосподарським комплексом регіону. Кафедра морської логістики приділяє більше уваги проектуванню логістичних систем з урахуванням регіональних особливостей, що полягають в наявності значної протяжності водних шляхів, а також у значній кількості морських і річкових портів.

Одним з наукових напрямів в роботі кафедри морської логістики є застосування методів управління проектами при проектуванні логістичних систем.

Велика увага приділяється кафедрою науковим проблемам, пов'язаним з організацією вантажних робіт, які проводяться в причалах порта, на рейдах і в умовах відкритого моря.

Розроблені теоретичні основи і методи проектування облаштувань зниження контактних навантажень на суднові конструкції при операціях з плавучими об'єктами в умовах дії морського хвилювання. Виконаний аналіз стану і перспектив розвитку засобів захисту судів від ушкодження при спільній стоянці судів в умовах морського хвилювання. Здійснена оцінка ефективності використання кранцевого захисту на судах. Створені передумови для нормування параметрів кранцевого захисту судів, що швартуються в умовах морського хвилювання і розробки приладового забезпечення контролю над безпекою спільної стоянки судів на рейді і в морі. Досліджений ряд існуючих кранцевих пристроїв і розроблені перспективні схеми кранцевого захисту а також оригінальні конструкції гідравлічних, гідропневматичних, струминних, гравітаційних, еластичних, подушок одно і багатокамерних кранців для захисту судів і океанотехніки.

Для забезпечення проведення вантажних операцій на об'єктах морегосподарського комплексу кафедрою розроблені принципи оптимізації розрахунків і автоматизації проектування суднових пристроїв і конструкцій, працюючих у контакті з рідким і сипким вантажом. Особлива увага приділена використанню еластичних пристроїв і конструкцій, які кафедра досліджує і розробляє упродовж ряду років. Розроблені конкретні конструкції і пристрої, наприклад пристрої для переміщення і ущільнення насипних вантажів в трюмі судна, гнучкі трубопроводи, працюючі в морських умовах. Запропоновані конструкції різних спуско підйомних пристроїв, суднових трапів і скатів. Виконані дослідження спуско підйомних облаштувань підводних технічних засобів, розроблена методика вибору основних параметрів і розрахункових навантажень.

Створені передумови для створення стандартних логістичних одиниць водного транспорту морегосподарського комплексу регіону. Запропоновані принципи проектування універсального корпусу стандартного судна для великосерійної будови. Досліджені перспективи застосування армоцементних конструкцій для створення судів і об'єктів океанотехніки, розроблений корпус універсальної баржі, що виготовляється з армоцементу.

Одним з перспективних напрямів наукових досліджень в області логістики кафедра вважає розробки в області збільшення експорту зерна і інших сипких вантажів через перевалочні термінали морегосподарського комплексу регіону. Особлива увага приділяється науковим проблемам транспортування нафти і природного газу підводними морськими трубопроводами. Важливе місце займають проблеми безпечної експлуатації судів і гідротехнічних споруд. Розроблений підхід до призначення обмежених районів плавання судів і особливо малих судів прибережного плавання. Створена методика розрахунку маневрених характеристик судів і штовхаючих буксирних складів для внутрішніх водних шляхів.

Проводить наукові дослідження в області транспортної логістики (транспортування нафти і газу морем судами і підводними трубопроводами), проектної логістики (комп'ютерне проектування віброзахисту суднових механізмів, технічних засобів океанотехніки, суднопідіймання і аварійно-рятувальних служб).

.