Нейман Вадим Михайлович

Нейман Вадим Михайлович

 

Посада: старший викладач кафедри економіки та організації виробництва

Дата народження: 22 липня 1965 р.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – більше 20 років.

Основні навчальні курси: планування діяльності підприємства, організація виробництва.

Освіта: вища, в 1987 р. закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут.

Спеціальність: інженер-економіст.

Наукові інтереси: організація підготовки виробництва у суднобудуванні, автоматизація організаційно-виробничих процесів, бізнес-планування.

Відзнаки та нагороди:

Почесна грамота Українського морського державного університету (2000 р.)

Почесна грамота Національного університету кораблебудування (2005 р.)

Громадська діяльність:

Громадська діяльність: профгрупорг кафедри.

Публікації.

Автор 25 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Навчальний посібник з курсу «Організація виробництва в машинобудуванні»./ О.М. Заботін, О.Є. Гросицька, В.М. Нейман, Т.Д. Сипко, К.В. Красночубенко – Миколаїв: НУК, 2007.

2. Нейман В.М. Автоматизация технологической подготовки производства в судостроении. // Прогресивні технології і системи машинобудування: Міжнародний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2007 – Вип. 33. – с.159-164

3. Нейман В.М., Гурченков О.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: «Планування діяльності підприємства», Миколаїв, НУК, 2008. – 20 с.

4. Нейман В.М. Савина О.Ю. Применение функционально-стоимостного анализа в управлении судостроительными проектами. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю НУК ім. адм. Макарова «Управление проектами: состояние и перспективы». Миколаїв: НУК, 2010.

5. Нейман В.М. Использование функционально-стоимостного анализа при разработке системы автоматизированного выпуска организационно-технологической документации в судостроении. Збірник НУК № 5. Миколаїв: НУК, 2011.

 

.