Парсяк Володимир Никифорович

 

Парсяк Володимир Никифорович

 

Посада: декан Факультету економіки моря.

Науковий ступень: доктор економічних наук. Дисертацію захистив 28.04.2004р. у спеціалізованій раді в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки" УААН (Д 26.350.02.). Спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами.

Вчене звання: професор (кафедри економіки та організації виробництва, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2005 p., протокол № 3\0-П).

Дата народження: 27 листопада 1954 р.

Професійний досвід:

1977-1978 pp. інженер науково-дослідного сектору Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ);

1980-1982 pp. - аспірант кафедри організації та економіки виробництва (МКІ);

1982-1985 pp. - асистент кафедри організації та економіки виробництва (МКІ);

1985-1988 pp. - старший викладач кафедри організації та економіки виробництва (МКІ);

1988-1997 pp. - доцент кафедри організації та економіки виробництва. Український державний морський технічний університет (УДМТУ);

1997-1999 pp. - завідувач кафедри основ підприємництва та управління виробництвом (УДМТУ);

1999-2004 pp. - доцент кафедри економіки та організації виробництвом (УДМТУ);

з 01.04.2004 р. - професор кафедри економіки та організації виробництва Національного університету кораблебудування (НУК);

2005-2009 рр. - завідувач кафедри економіки Херсонської філії НУК;

2009-2014 рр. - завідувач кафедри фінансів НУК;

з 2007 р. - декан Інженерно-економічного факультету НУК, який в 2013 р. реорганізований у Факультет економіки моря.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах – більше 38 років.

Основні навчальні курси: економіка моря, маркетингові дослідження, маркетинг.

Освіта: вища, в 1977 р. закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут.

Спеціальність: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

1987-1988 pp. - економічний факультет Бєлградського університету (Югославія);

1992 р. - Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет (Росія);

1994 р. - Лейпцігська торгівельно-промислова палата (Німеччина);

1996 р. - курси підвищення кваліфікації викладачів в рамках Програми Tacis - EDUK 9301 (Бад Хомбур, Німеччина);

2007 р. – ПВНЗ «Європейський університет». Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент освіти»);

2011 р. – Полтавський університет економіки і торгівлі. Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Фінанси».

2017 р. – Вища Школа Банкова, м. Вроцлав, Польща. Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Управління маркетингом».

Наукові інтереси: корпоративні відносини, економічні проблеми розвитку малого середнього підприємництва, економіка моря, маркетинг.

Відзнаки та нагороди:

Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (наказ № 517 к від 03.04.2004 р.);

Грамота Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (розпорядження Голови Верховної Ради України № 1429 від 17.12. 2004 р.)

Почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ» (Указ Президента України № 304 від 12 травня 2009 р.);

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (протокол № 21 від 24.05.2006);

«Знак пошани» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (наказ № 357К від 23.11.2009 р.);

Почесний знак міського голови «За заслуги перед містом Миколаїв» (розпорядження № 825 р. від 16.12.2009 р.);

Звання «Горожанин года» у номінації «Вища школа» (2012 р.);

Почесна відзнака Спілки економістів України (наказ №82 від 27.11.2014 р.);

Почесна Грамота Верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським народом” (розпорядження Голови Верховної Ради України № 1415 від 08.10. 2015 р.);

Нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" (наказ № 146-к від 28.04.2015 р.).

Громадська діяльність:

Член президії Спілки економістів України

Академік Академії економічних наук України

Дійсний член Академії наук суднобудування

Член спеціалізованої вченої ради Херсонського національного технічного університету

Публікації.

Автор 245 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 

1. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження. – К.: Наукова думка, 2000. – 144 с.

2. Парсяк В.Н., Журавльова М.Б. Малий бізнес: сутність, стан, засоби підтримки стабільності. –Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 164 с.

3. Парсяк В.Н., Журавльова М.Б. Планування господарської діяльності малих та середніх підприємств. К.: Національний науковий центр “Інститут аграрноїекономіки” УААН, 2001 р. – 191 с.

4. Маркетинг предприятий пищевой промышленности: Учебное пособие \ Под ред. чл.-кор. НАН Украины Б.В.Буркинского. - Одесса, 2002.- 537 с.

5. Парсяк В.Н. Мотиваційне управління в сфері малого підприємництва – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 348 с.

6. Парсяк В.Н. Малий бізнес в системі корпоративних відносин. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 445 с.

7. Бельтюкова Е.А., Бревнов А.А., Парсяк В.Н. Планирование деятельности предприятия. –Харьков: Одиссей. 2006. – 384 с.

8. Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження –К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

9. Парсяк В.Н. Маркетинг: від теорії до практики. – К.: Наукова думка, 2007. – 255с.

10. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития: Монографія \ Під. ред. академіка НАН України Буркінського Б.В. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. – 334 с.

11. Парсяк В.Н., Дибач І.Л. Економічна інтеграція – інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств. Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2010. 171 с.

12. Парсяк В.Н., Драгомирова І.М. Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту. Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2010. 167 с. 

13. Буркинський Б.В., Парсяк В.Н., Мирошниченко О.В., Каткова Н.В. Планування економічної ефективності діяльності підприємств олійного виробництва. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – 218 с. 

14. Парсяк В.Н., В.Я. Гацура, О.В. Погорєлова та ін. Управління персоналом: мотиваційні впливи. Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2011 р., 240 с.

15. Фінанси суднобудівних підприємств / За редакцією В.Н. Парсяка. Миколаїв: НУК, 2012 р., 234 с.

16. Парсяк В.Н., Тєрьошкіна Н.Є., Воробйова І.А. Наукове дослідження магістранта: методика проведення, формалізації і публічного захисту. Навчальний посібник.   Миколаїв: НУК, 2013 р., 202 с.

17. Парсяк В.Н., Гацура В.Я., Ломоносов Д.А. Стратегічне управління розвитком міста. Монографія / Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 290 с.

18. Парсяк В.Н., Дибач І.Л., Парсяк К.В.  Управління якістю освітніх послуг.  Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2014 р., 296 с.

19. Фондовий ринок: актуальні аспекти розвитку. / За редакцією В.Н. Парсяка. Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2014 р., 276 с.

20. Парсяк В.Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології – Херсон : Олді-Плюс, 2015.– 324 с.

21. Парсяк В.Н., Жукова О.Ю. та ін. Економічна мотивація інноваційної діяльності підприємств морегосподарювання: монографія / За редакцією д.е.н., професора Парсяка В.Н. – Херсон : Олді-Плюс, 2015.– 234 с.

22. Гуткевич С.О., Парсяк В.Н. та ін. Енциклопедичний словник економіста-міжнародника: концептуальні підходи, терміни, визначення, неологізми / за редакцією д.е.н., професора Гуткевич С.О. та ін. – К.: НУХТ, 2016.- 312 с.

 

.