Парсяк Володимир Никифорович

 

Парсяк Володимир Никифорович

 

Посада: декан Факультету економіки моря.

Науковий ступень: доктор економічних наук. Дисертацію захистив 28.04.2004р. у спеціалізованій раді в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки" УААН (Д 26.350.02.). Спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами.

Вчене звання: професор (кафедри економіки та організації виробництва, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2005 p., протокол № 3\0-П).

Дата народження: 27 листопада 1954 р.

Професійний досвід:

1977-1978 pp. інженер науково-дослідного сектору Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ);

1980-1982 pp. - аспірант кафедри організації та економіки виробництва (МКІ);

1982-1985 pp. - асистент кафедри організації та економіки виробництва (МКІ);

1985-1988 pp. - старший викладач кафедри організації та економіки виробництва (МКІ);

1988-1997 pp. - доцент кафедри організації та економіки виробництва. Український державний морський технічний університет (УДМТУ);

1997-1999 pp. - завідувач кафедри основ підприємництва та управління виробництвом (УДМТУ);

1999-2004 pp. - доцент кафедри економіки та організації виробництвом (УДМТУ);

з 01.04.2004 р. - професор кафедри економіки та організації виробництва Національного університету кораблебудування (НУК);

2005-2009 рр. - завідувач кафедри економіки Херсонської філії НУК;

2009-2014 рр. - завідувач кафедри фінансів НУК;

з 2007 р. - декан Інженерно-економічного факультету НУК, який в 2013 р. реорганізований у Факультет економіки моря.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах – більше 38 років.

Основні навчальні курси: економіка моря, маркетингові дослідження.

Освіта: вища, в 1977 р. закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут.

Спеціальність: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

1987-1988 pp. - економічний факультет Бєлградського університету (Югославія);

1992 р. - Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет (Росія);

1994 р. - Лейпцігська торгівельно-промислова палата (Німеччина);

1996 р. - курси підвищення кваліфікації викладачів в рамках Програми Tacis - EDUK 9301 (Бад Хомбур, Німеччина);

2007 р. – ПВНЗ «Європейський університет». Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент освіти»);

2011 р. – Полтавський університет економіки і торгівлі. Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Фінанси».

Наукові інтереси: корпоративні відносини, економічні проблеми розвитку малого середнього підприємництва, економіка моря, маркетинг.

Відзнаки та нагороди:

Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (наказ № 517 к від 03.04.2004 р.);

Грамота Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (розпорядження Голови Верховної Ради України № 1429 від 17.12. 2004 р.)

Указом Президента України № 304 від 12 травня 2009 р. за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України та з нагоди Дня науки присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»;

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (протокол № 21 від 24.05.2006);

«Знак пошани» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (наказ № 357К від 23.11.2009 р.);

Почесний знак міського голови «За заслуги перед містом Миколаїв» (розпорядження № 825 р. від 16.12.2009 р.);

Звання «Горожанин года» у номінації «Вища школа» (2012 р.);

Почесна відзнака Спілки економістів України (наказ №82 від 27.11.2014 р.);

Почесна Грамота Верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським народом” (розпорядження Голови Верховної Ради України № 1415 від 08.10. 2015 р.);

Нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" (наказ № 146-к від 28.04.2015 р.).

Громадська діяльність:

Член президії Спілки економістів України

Академік Академії економічних наук України

Дійсний член Академії наук суднобудування

Член спеціалізованої вченої ради Європейського університету

Член спеціалізованої вченої ради Херсонського національного технічного університету

Публікації.

Автор 244 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 

1. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження. – К.: Наукова думка, 2000. – 144 с.

2. Парсяк В.Н., Журавльова М.Б. Малий бізнес: сутність, стан, засоби підтримки стабільності. –Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 164 с.

3. Парсяк В.Н., Журавльова М.Б. Планування господарської діяльності малих та середніх підприємств. К.: Національний науковий центр “Інститут аграрноїекономіки” УААН, 2001 р. – 191 с.

4. Маркетинг предприятий пищевой промышленности: Учебное пособие \ Под ред. чл.-кор. НАН Украины Б.В.Буркинского. - Одесса, 2002.- 537 с.

5. Парсяк В.Н. Мотиваційне управління в сфері малого підприємництва – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 348 с.

6. Парсяк В.Н. Малий бізнес в системі корпоративних відносин. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 445 с.

7. Бельтюкова Е.А., Бревнов А.А., Парсяк В.Н. Планирование деятельности предприятия. –Харьков: Одиссей. 2006. – 384 с.

8. Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження –К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

9. Парсяк В.Н. Маркетинг: від теорії до практики. – К.: Наукова думка, 2007. – 255с.

10. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития: Монографія \ Під. ред. академіка НАН України Буркінського Б.В. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. – 334 с.

11. Парсяк В.Н., Дибач І.Л. Економічна інтеграція – інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств. Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2010. 171 с.

12. Парсяк В.Н., Драгомирова І.М. Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту. Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2010. 167 с. 

13. Буркинський Б.В., Парсяк В.Н., Мирошниченко О.В., Каткова Н.В. Планування економічної ефективності діяльності підприємств олійного виробництва. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – 218 с. 

14. Парсяк В.Н., В.Я. Гацура, О.В. Погорєлова та ін. Управління персоналом: мотиваційні впливи. Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2011 р., 240 с.

15. Фінанси суднобудівних підприємств / За редакцією В.Н. Парсяка. Миколаїв: НУК, 2012 р., 234 с.

16. Парсяк В.Н., Тєрьошкіна Н.Є., Воробйова І.А. Наукове дослідження магістранта: методика проведення, формалізації і публічного захисту. Навчальний посібник.   Миколаїв: НУК, 2013 р., 202 с.

17. Парсяк В.Н., Гацура В.Я., Ломоносов Д.А. Стратегічне управління розвитком міста. Монографія / Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 290 с.

18. Парсяк В.Н., Дибач І.Л., Парсяк К.В.  Управління якістю освітніх послуг.  Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2014 р., 296 с.

19. Фондовий ринок: актуальні аспекти розвитку. / За редакцією В.Н. Парсяка. Миколаїв: Видавництво «Талісман», 2014 р., 276 с.

20. Парсяк В.Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології – Херсон : Олді-Плюс, 2015.– 324 с.

21. Парсяк В.Н., Жукова О.Ю. та ін. Економічна мотивація інноваційної діяльності підприємств морегосподарювання: монографія / За редакцією д.е.н., професора Парсяка В.Н. – Херсон : Олді-Плюс, 2015.– 234 с.

22. Гуткевич С.О., Парсяк В.Н. та ін. Енциклопедичний словник економіста-міжнародника: концептуальні підходи, терміни, визначення, неологізми / за редакцією д.е.н., професора Гуткевич С.О. та ін. – К.: НУХТ, 2016.- 312 с.

 

.