Прокопович Леонід Борисович

Прокопович Леонід Борисович

 

Посада: доцент.

Науковий ступень: кандидат економічних наук.

Дата народження: 28 вересня 1975 р.

Професійний досвід:

1997 pp. – інженер ІІІ категорії Українського державного морського технічного університету;

1997-2000 р. – навчання в очній аспірантурі Українського державного морського технічного університету;

2000 – 2006 р. викладач кафедри «Облік і аудит» Українського державного морського технічного університету (з 2004 р. Національний університет кораблебудування ім. Макарова);

2006-2007 р. – старший викладач кафедри "Облік і аудит" Національного університету кораблебудування.

2008р. - по теперішній час: доцент кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації –12 років.

Основні навчальні курси: "Управлінський облік", "Моделі та методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті"."Організація обліку", "Наукові дослідження бухгалтерського обліку в суднобудуванні".

Освіта: вища, в 1997 р. закінчив з відзнакою Український державний морський технічний університет.

Спеціальність: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації (підтверджено свідоцтвами):

2001 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2004 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в "Школі молодого викладача" у Національний університет кораблебудування.

2005 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2008р.–курси підвищення кваліфікації на обліково-фінансовому факультеті Житомирського державного технологічного університету .

2009р. .– курси підвищення кваліфікації на обліково-фінансовому факультеті Житомирського державного технологічного університету.

2011р .– ТОВ «Бюро перспективних досліджень».

2013 р. - присвоєння вченого звання доцент.

Наукові інтереси: управлінський та виробничий облік, інформаційні системи управління витратами.

Публікації.

Автор 50 публікацій, з них 41 наукового та 9 навчально-методичного характеру, в тому числі фахових видань – 14.

1. Майданевич П.М., Прокопович Л.Б. Елементи методу управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал. - №9(111). - 2010. С.265-271. Фахове видання.

2. Прокопович Л.Б., Шевчук С.В. Актуальні питання удосконалення нормативного регулювання бухгалтерського обліку товарів // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". - Вип.128. - 2010. - С.88-92. Фахове видання.

3. Кондратьєва В.Ф., Прокопович Л.Б. Трудовий потенціал миколаївського регіону: стан, проблеми та шляхи їх вирішення // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - Випуск 9(33). -Ч.3. - 2012. - С.105-110. Фахове видання.

4. Погорєлова О.В., Прокопович Л.Б., Кіскіна Ю.О. Бухгалтерский анализ как направление экономического анализа // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. - Випуск 30: - Частина ІІ.- 2012. - С.162 - 165. Фахове видання.

5. Івата В.В., Прокопович Л.Б. Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. - Вип. 22, ч. ІІ. - 2012. -470. - С.112-115. Фахове видання.

6. Прокопович Л.Б., Івата В.В. Характеристика підходів до формування планово-облікових одиниць у суднобудуванні // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. - №3 (29). - 2012. -С. 187-190. Фахове видання.

7. Прокопович Л.Б. Облік витрат за видами діяльності на підприємствах промисловості // Проблеми економіки. Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, №1. - 2014. -С. 211-216. Фахове видання.


 

 

.