Пріоритети менеджменту якості освітніх послуг ФЕМ

Компетентність професорсько-викладацького та наукового складу;

професіоналізм навчально-допоміжного персоналу

Залучення студентів та співробітників до участі й подальшої розбудови корпоративної культури факультету

Сучасні навчальні технології та досконалий рівень культури наукових досліджень

Оптимізація витрат на підготовку фахівців та проведення наукових досліджень

Здорові умови навчання студентів та роботи викладачів й співробітників, реалізації їх творчого потенціалу

 

.