Рогов Георгій Костянтинович

 

Рогов Георгій Костянтинович

 

Посада: завідуючий кафедрою фінансів.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 1986 р). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді в Ленінградському кораблебудівному інституті.

Вчене звання: доцент

Професійний досвід:

1978-1979 pp. - інженер науково-дослідного сектору Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ);

1979-1982 pp. – асистент кафедри організації та економіки виробництва МКІ;

1982-1985 pp. - аспірант кафедри організації та економіки виробництва МКІ;

1985-1989 pp. - асистент кафедри організації та економіки виробництва МКІ;

1989-2001 pp. - доцент кафедри організації та економіки виробництва. Український державний морський технічний університет (УДМТУ);

з 2001 р. - завідувач кафедри фінансів. Національний університет кораблебудування ( НУК).

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації - 32 років.

Основні навчальні курси: фінанси підприємств, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, корпоративна соціальна відповідальність.

Освіта: вища, в 1978 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут.

Спеціальність: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

листопад 1991р. – червень 1992 p. - економічний факультет Бєлградського університету (Югославія);

травень 1994р. – липень 1994р. - Лейпцігська торгівельно-промислова пала-та (Німеччина);

жовтень 1996 р. – листопад 1995р.- курси з загального менеджменту і марке-тингу для викладачів за програмою Tacis (ELEA Італія).

Наукові інтереси: дослідження фінансових аспектів корпоративного сталого розвитку, інвестиційного клімату, корпоративних відносин.

Громадська діяльність: 2010 р – 2015 р. - депутат Миколаївської міської ради.

Публікації: Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, основні з них:

1. Рогов Г.К. Особливості оподаткування підприємств суднобудування. Показники фінансової стійкості у системі стратегічного управління підприємством // Фінансова діяльність суднобудівних підприємств: колективна монографія / [І. А. Воробйова, Г. В. Єфімова, П. М. Карась та ін.]; за ред. В. Н. Парсяка. - Миколаїв: НУК, 2012. -234 с. – С. 34 – 56. ISBN 978 – 966 – 321 – 222 – 7

2. Рогов Г. К. Фактори формування дивідендної політики акціонерних товариств / Г. К. Рогов // Проблеми економіки. – 2014. – №1 – С. 247 – 252.

3. Рогов Г. К. Фактори вибору виду розміщення акцій / Г. К. Рогов // Бізнес Інформ. – 2014. – №3 – С. 311 – 316.

4. Рогов Г. К. Вплив фінансових механізмів на концепцію збалансованої системи показників / Г. К. Рогов // Зб. наук. праць НУК. – 2014. – № 5 – С.

5. Рогов Г. К. Формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: методи оцінки ризиків / Г. К. Рогов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2015. – Вип. 2 (12) – С. 126 – 131.

6. Рогов Г. К. Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості / Г. К. Рогов // Економіст. – 2015. – №6 – С. 28 – 31.

7. Рогов Г. К. Страховий механізм забезпечення корпоративної стійкості / Г. К. Рогов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» – 2015. – Вип. 2 (46) – С. 320 – 325.

8. Рогов Г. К. Формування бюджетного механізму корпоративного сталого розвитку / Г. К. Рогов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» – 2016. – Вип. 1 (47), Т.1 – С.390 – 395.

 

.