Склад кафедри морської логістики

 

Казарєзов Анатолій Якович

 

 Завідувач кафедри морської логістики, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, член-кореспондент Академії інженерних наук, Завідуючий кафедрою "Морська логістика". Автор 135 наукових праць, серед яких більше десяти методичних посібників. Найбільш значимі роботи - "Довідник по суднових пристроях", "Морський енциклопедичний словник", монографії: "Кранцевий захист", "Моделі методи та алгоритмічне забезпечення проектів і програм розвитку наукомістких виробництв", "Управління проектами і програмами".

 

 

 

 

 

 


 

Зайцев Валерій Володимирович

 

 Доктор технічних наук, доцент по кафедрі морської логістики. Автор багатьох наукових статей, найбільш значимі: Крижанивский Є.І. Концепція альтернативного постачання природного газу в Україну / Є. І. Крижанівський, Вал. В. Зайцев // Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал "Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - № 4 (37);

Kryzhanivskyy, Ye.I. About the possibility of transportation of compressed natural gas by submarine carriers of mobile pipelines in Arctic / Ye.I. Kryzhanivskyy, Val.V. Zaytsev, O.M. Mandryk // Scientific Buletin Seria C, Fascicle Mechanics, Tribology, Machine Manufacturing Technology. - Baia Mare, Romania: Universitatea de Nord din Baia Mare, 2012. - Volume № XXVI;
Зайцев Вал. В. Визначення конструктивних параметрів модуля судового рухливого композитного трубопроводу за допомогою МКЭ / Вал. В. Зайцев // Морські інтелектуальні технології. Науковий журнал. Спецвипуск - Санкт-Петербург: ТОВ "Науково-дослідний центр "Морські інтелектуальні технології", 2013. - № 1.


 

Галь Анатолій Феодосійович

 

 Кандидат технічних наук, професор НУК, доцент, старший науковий співробітник, Заслужений винахідник України, академік АИН України, лауреат конкурсу НТО ім. Академіка А. Н. Крилова. Автор понад 200 винаходів і зарубіжних патентів.

Автор "Правил класифікації і спорудження судів внутрішнього плавання Регістра судноплавства України". Автор книг: "Миколаївський кораблебудівний. Нарис історії інституту-університету" і "Освiта на Миколаiвщинi у XIX - XX столiттях. Iсторичнi нариси"; "Спалах нової зірки - драма технічних ідей (нарис історії проектно- конструкторського бюро "Прогрес") "; "Ректор Миколаївського кораблебудівного інституту Михайло Миколайович Александров"; "Енциклопедичний словник. Миколаївці 1789-1999"; "Історія суднобудування" (у 4 частинах).

 

 

 

 

 

 


 

Фатєєв Микола Володимирович (за сумісництвом)

 

 Професор кафедри менеджменту, кандидат технічних наук. Член-кореспондент Академії наук суднобудування; член організаційного комітету молодіжного клубу "Креативна логістика".

Автор 200 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:
Управління інноваційною діяльністю підприємств і організацій морегосподарського комплексу: Колективна монографія - Миколаїв: НУК імені адмірала Макарова: Вид-во Торубари О. С., 2013; Галь А.Ф. Стандартна логістична одиниця водного транспорту / Галь А.Ф., Казарезов А.Я., Фатеев Н.В/ Сб. наук. пр. НУК. - Миколаїв, 2015р. - № 1; Фатеев Н.В. Механізми проактивного управління в системі менеджменту судноремонтних підприємств / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожець // Сб. наук. пр. НУК. - Миколаїв, 2014 р. - № 1 (451); Фатеев Н.В. Логістичне управління в суднобудівельних кластерних системах / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожець // Сб. наук. пр. НУК. - Миколаїв, 2014 р. - № 3 (453).

 

 

 


 

Запорожець Ірина Михайлівна (за сумісництвом)

 

 Доцент кафедри менеджменту, кандидат технічних наук. Автор 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

Козир Б. Ю. Логістичні центри в механізмах матеріально-технічного забезпечення суднобудівельних кластерних систем / Б. Ю. Козир, І. М. Запорожець / Суднобудування і морська інфраструктура. - Миколаїв, 2016 р. - № 1; Особливості управління витратами в судноремонтному виробництві / И. М. Запорожець/ Вісник НУК. - Миколаїв, 2014 р. - № 1; Управління інноваційною діяльністю підприємств і організацій морегосподарського комплексу: Колективна монографія - Миколаїв: НУК імені адмірала Макарова: Вид-во Торубари О. С., 2013; Фатеев Н.В. Механізми проактивного управління в системі менеджменту судноремонтних підприємств / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожець // Зб. наук. ін. НУК. - Миколаїв, в 2014 р. - № 1 (451).

 

 

 

 

 

 


 

Бондаренко Тетяна Вікторівна

 

 Фахівець І категорії, співробітник кафедри морської логістики. Досвідчений працівник у сфері вищої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Барабанова Юлія Євгенівна

 

 Співробітник кафедри Морської логістики. З 2017 року магістр за фахом "Логістика" Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова.

.