Сіренко Ігор Вікторович

 

Сіренко Ігор Вікторович

 

Посада: доцент кафедри менеджменту.

Науковий ступень: кандидат економічних наук. Дисертацію захистив 12.04.2002 р. у спеціалізованій раді в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький).Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Дата народження: 22 жовтня 1975 р.

Професійний досвід:

1997-2000 pp. аспірант кафедри основ підприємництва та управління виробництвом (УДМТУ);

2000-2002 pp.  викладач кафедри основ підприємництва та управління виробництвом;

2002-2006 pp. – доцент кафедри основ підприємництва та управління виробництвом;

2003-2007 рр. – заступник декана інженерно-економічного факультету НУК;

2006-по сьогоднішній день pp. – доцент кафедри менеджменту.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 15 років.

Основні навчальні курси: логістика, менеджмент і адміністрування.

Освіта: вища, в 1997 р. закінчив з відзнакою Український державний морський технічний університет.

Спеціальність: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2007 р. – підвищення кваліфікації на науково-методичному семінарі „Транспортно-експедиційне забезпечення логістики” (м. Одеса).

Наукові інтереси: логістика, менеджмент великих підприємств, маркетинг.

 

Публікації:

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

1.Сіренко І.В. Організаційно-методологічні підходи до створення системи управління матеріальними та інформаційними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу. Навчальний посібник. – К. Наукова думка, 2002.

2.Сіренко І.В. Теоретичні аспекти виробничої логістики. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2002.

3.Сіренко І.В. Методи та моделі управління логістикою суднобудівного підприємства. // Матеріали міжнародної конференції "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво" – Миколаїв: УДМТУ, 2002.

4.Заботін О.І., Сіренко І.В. Менеджмент. Навч. пос. Для студентів технічних спеціальностей. – Миколаїв: НУК, 2007.

5.Сіренко І.В. Визначення вартісних умов доцільності страхування. // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв, 2008.

6.Сіренко І.В. Який маркетинг потрібен Україні? // Збірник матеріалів Других Всеукраїнських науково-економічних читань. – Миколаїв, НУК, 2009.

7.Заботін О.М., Сипко Т.Д., Сіренко І.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Миколаїв, НУК, 2010.

8.Сіренко І.В., Поткін О.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Миколаїв: НУК, 2011.

9.Сіренко І.В., Гросицька О.Є. Модель визначення конкурентоспроможності страховика // Інвестиції: перспективи та розвиток. – 2012. – № 2.

10.Сіренко І.В., Зінченко А.І. Врахування неповного надходження страхових платежів при визначенні страхового тарифу // Бізнес-Навігатор. – 2012. – №2.

11.Сіренко І.В. Стратегічне управління на різних етапах життєвого циклу ринку // ЗНП НУК. – Миколаїв, НУК, 2012 – №4.

12.Сіренко І.В. Вплив життєвого циклу підприємств на розвиток інформаційної підсистеми // Бізнес-Навігатор. – 2012. – №4.

13.Сіренко І.В., Фатєєв М.В. Північне Причорномор’я в часи Античності: логістичний аспект // Матеріали Всеукраїнської конференції до 75-річчя Миколаївської області. – Миколаїв, НУК, 2012.

14.Іртищева І.О., Сіренко І.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування». – Миколаїв, НУК, 2013.

15.Фатєєв М.В., Гросицька О.Є., Сіренко І.В. Методичні вказівки до проходження навчальної практики зі вступу до фаху. – Миколаїв, НУК, 2014.

16. Сіренко І.В. Електронний навчальний курс з дисципліни "Теорія організації". – Миколаїв, НУК, 2015.

 

.