Трушлякова

 

Трушлякова Антоніна Борисівна

 

Посада: старший викладач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Дата народження: 17 квітня 1962 р.

Професійний досвід:

2000 - 2003 рр. – методист підрозділу післявузівської підготовки.

2003 - 2009 рр. – викладач кафедри «Основ підприємництва та управління виробництвом»

2009 - 2010 рр. – викладач кафедри «Прикладної інформатики»

2010 - 2013 рр. – аспірант кафедри «Менеджменту»

2013 - 2015 р р.– старший викладач кафедри «Транспортної логістики»

З 2015 р. – старший викладач кафедри «Менеджменту»

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 13 років

Основні навчальні курси:

Інформаційні системи і технології, економічна інформатика, управління якістю.

Освіта: вища, в 1986 р. закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут; в 2001 р. закінчила Південну академію Держкомпромполітики України.  

Спеціальність: інженер-механік; економіст з фінансової роботи.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2005 р. – DAMEN Shipyards Ocean.

2008 р. – ДАХК «ЧСЗ».

2014 р. - Національний університет кораблебудування (НУК).

Наукові інтереси: психологія управління, управління якістю, інформаційні системи і технології.

Відзнаки та нагороди:

Подяка за багаторічну роботу з підготовки фахівців менеджерів-економістів;

Подяка за плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм.

 

Публікації.

Автор понад 20 науково-методичних робіт, з них:  

1. Трушлякова, А. Б. Особенности подготовки кадров в рамках Стратегии развития морских портов Украины / А. Б. Трушлякова // Матеріали наук.-практ. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 478–479.

2. Трушлякова, А. Б. Роль Национальной системы квалификаций Украины в обеспечении конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на международном рынке труда / А. Б. Трушлякова, Ю. Є. Трушлякова // Матеріали ІІ всеукр. наук. конф. "Україна на шляху в Європу. Вища освіта та євроінтеграція". – Миколаїв : НУК, 2014.

3. Трушлякова А. Б. Управление качеством подготовки выпускников на рынке труда в системе креативного высшего образования / А. Б. Трушлякова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 345–346.

4.Трушлякова А.Б. Вплив освітніх та наукових структур на забезпечення конкурентоспроможності суднобудівних кластерних систем. Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю «Актуальні тренди економічного розвитку України».- Миколаїв : НУК, 2015.

5. Запорожец И.М. Обеспечение конкурентоспособности высших учебных заведений Украины. Материалы 1 международной научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования», Батуми, 2015.

6. Трушлякова А.Б. Развитие научных и образовательных центров в судостроительной кластерной системе./ Запорожец И.М., Трушлякова А.Б.// Матеріали VI міжнар. наук.-техн. конф. «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» - Миколаїв, НУК, 2015.

 

.