Трушлякова Антоніна Борисівна

 

Трушлякова Антоніна Борисівна

 

Посада: старший викладач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Дата народження: 17 квітня 1962 р.

Професійний досвід:

2000 - 2003 рр. – методист підрозділу післявузівської підготовки.

2003 - 2009 рр. – викладач кафедри «Основ підприємництва та управління виробництвом»

2009 - 2010 рр. – викладач кафедри «Прикладної інформатики»

2010 - 2013 рр. – аспірант кафедри «Менеджменту»

2013 - 2015 р р.– старший викладач кафедри «Транспортної логістики»

З 2015 р. – старший викладач кафедри «Менеджменту»

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 14 років

Основні навчальні курси:

Психологія управління, економічна інформатика, управління якістю.

Освіта: вища, в 1986 р. закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут; в 2001 р. закінчила Південну академію Держкомпромполітики України.  

Спеціальність: інженер-механік; економіст з фінансової роботи.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2005 р. – DAMEN Shipyards Ocean.

2008 р. – ДАХК «ЧСЗ».

2014 р. - Національний університет кораблебудування (НУК).

2015 р. - Університет науки та технологій провінції Цзянсу, КНР (JUST).

2016 р. - Університет науки та технологій провінції Цзянсу, КНР (JUST).

Наукові інтереси: психологія управління, управління якістю, економічна інформатика.

Відзнаки та нагороди:

Подяка за багаторічну роботу з підготовки фахівців менеджерів-економістів;

Подяка за плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм.

 

Публікації.

За період роботи в НУК віддруковано більш 20 наукових праць за тематикою викладаємих дисциплін, в тому числі три навчально-методичних посібника з дисциплін «Управління якості» і «Економіка енергетики», зокрема:  

1. Трушлякова, А. Б. Научно-образовательные структуры в обеспечении эффективности национальной морской кластерной системы / А. Б. Трушлякова, С. С. Рыжков // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні порти – проблеми та рішення". – О. : ОНМУ, 2012. – С. 220–221.

2. Трушлякова, А. Б. Оценка эффективности проектов развития системы кораблестроительного образования / А. Б. Трушлякова // Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2012. - С. 204–205.

3. Трушлякова А.Б. Бюджетирование в системе проектно-ориентированного управления высшим учебным заведением / Н. В. Фатеев, А. Б. Трушлякова // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. – 2012. – Т. 1, № 12 (55). – С. 19–21.

4. Трушлякова А.Б. Креативное образование в системе подготовки кадров для судостроения / Н. В. Фатеев, А. Б. Трушлякова // Матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехниці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 638–639.

5. Трушлякова, А. Б. Управление проектами и программами развития образования в кластерных системах проектирования и постройки транспортных судов / А. Б. Трушлякова // Матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехниці". – Миколаїв : НУК, 2013.

6. Трушлякова, А. Б. Особенности подготовки кадров в рамках Стратегии развития морских портов Украины / А. Б. Трушлякова // Матеріали наук.-практ. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 478–479.

7. Трушлякова, А. Б. Роль Национальной системы квалификаций Украины в обеспечении конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на международном рынке труда / А. Б. Трушлякова, Ю. Є. Трушлякова // Матеріали ІІ всеукр. наук. конф. "Україна на шляху в Європу. Вища освіта та євроінтеграція". – Миколаїв : НУК, 2014.

8. Трушлякова А. Б. Управление качеством подготовки выпускников на рынке труда в системе креативного высшего образования / А. Б. Трушлякова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 345–346.

9. Трушлякова А.Б. Вплив освітніх та наукових структур на забезпечення конкурентоспроможності суднобудівних кластерних систем. Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю «Актуальні тренди економічного розвитку України».- Миколаїв : НУК, 2015.

10. Трушлякова А.Б. Обеспечение конкурентоспособности высших учебных заведений Украины. Материалы 1 международной научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования», Батуми, 2015.

11. Трушлякова А.Б. Развитие научных и образовательных центров в судостроительной кластерной системе./ Запорожец И.М., Трушлякова А.Б.// Матеріали VI міжнар. наук.-техн. конф. «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» НУК, 2015.

12. Яценко Г.Ю., Трушлякова А.Б. Андрагогічне навчання в полікультурному середовищі, Миколаїв, НУК, Гуманітарний вісник НУК; Збірник наукових праць - Випуск 8, 2015 р.

13. Трушлякова А.Б. Використання інформаційних технологій в системі управління малими підприємствами. Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука 2016», Первомайск.

14. Трушлякова А.Б. Розвиток автоматизованої системи виробництва. Всеукраїнські наукові читання з міжнародною участю «Економіка України в умовах глобальних викликів і загроз», Миколаїв.

15. Запорожец И.М., Трушлякова А.Б «Образовательные проекты в механизмах реализации стратегии развития морского транспортного комплекса». VII Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» 2016р.

16. Трушлякова А.Б. «Роль маркетингу та логістики освіти в конкурентоспроможності вищого навчального закладу». II міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне співробітництво для локального розвитку» Краматорськ, 2016р.

17. Трушлякова А.Б. Запорожец И.М. Облачные технологии в управлении судостроительной кластерной системой. VIII Міжнарона науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», Миколаїв, 2017 р.

18. Трушлякова А.Б. Методичні вказівки з дисципліни "Економічна інформатика", 2017 р.

 

.