Тубальцева Наталя Пилипівна

Посада: кандидат економічних наук кафедри економіки та організації виробництва.

Дата народження:  7 травня 1963 р.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах ІV рівня акредитації – 14 років.

Основні навчальні курси: економіка інноваційного підприємства, управління інноваціями, мотивація персоналу, економіка підприємства.

Освіта: в 1986 р. закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут, другу вищу освіту отримала в 1998 р., в 2014 р. закінчила аспірантуру Національного університету кораблебудування,  в 2016 р. захистила дисертацію в Одеському національному політехнічному університеті.

Спеціальність: інженер-електрик, інженер-економіст.

Наукові інтереси: інноваційна діяльність, мотивація персоналу до інноваційної діяльності на промислових підприємствах.

Публікації:

Автор 40  наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Тубальцева Н.Ф. Функциональный подход к проектированию инновационной продукции / Е.В. Погорелова, Н.Ф. Тубальцева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/13, (55). – С. 19-21. Журнал індексується та реферується в зарубіжних базах даних: РІНЦ (Росія), EBSCO Publishing (США).
2. Тубальцева Н.П. Принцип системності в розробці мотиваційної моделі для проекту розвитку проектно-орієнтованого підприємства / Н.П. Тубальцева // Вісник національного технічного університету «ХПІ»: Зб. наук. праць. – Харків, 2012. – Вип. 68, (974). – С. 75-79.
3. Тубальцева Н.П. Проблеми формування моделі комерціалізації науково-технічних розробок / О.В. Погорєлова, Н.П. Тубальцева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 1/10, (61), Ч. 2. – С. 122-124. Журнал індексується та реферується в зарубіжних базах даних: РІНЦ (Росія), EBSCO Publishing (США), Index Copernicus (Польща).
4. Тубальцева Н.П. Основні чинники розвитку інноваційного процесу на підприємствах України / Н.П. Тубальцева // Збірник наукових праць національного університету кораблебудування. – Миколаїв, 2014. – Вип. 1, (451). – С. 55-59.
5. Тубальцева Н.П. Концептуальні підходи до мотивації в інноваційному процесі / Н.П. Тубальцева // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 2, (34). – С. 17-22.
           6. Тубальцева Н.П.Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу «Економіка підприємства» / Гурченков О.П., Майстренко О.М., Тубальцева Н.П. // Миколаїв: НУК, 2014 – 52с.
           7. Тубальцева Н.П. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» /Н.В.  Гусаріна , В.І. Комишник, Н.П. Тубальцева  //  Миколаїв: НУК, 2014 – 54с.
            8. Тубальцева Н.П. Механізм визначення оцінки компетентності фахівців інноваційних підприємств [Електронний ресурс] / Н.П. Тубальцева // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 2, (18). – С. 213-218. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html – Назва з екрана. – доступно на 30.04.2015. Журнал індексується та реферується в зарубіжних базах даних: РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)Urlich’s Periodical Directory (США), EBSCO Publishing (США), Google Scholar (США).
            9. Парсяк В.Н., Жукова О.Ю., Кириченко О.П. Погорєлова О.В., Терьошкіна Н.Є., Тубальцева Н.П. Економічна мотивація інноваційної діяльності підприємств морегосподарювання – Херсон «ОЛДІ-ПЛЮС», 2015 – 232с.
           10. Тубальцева Н.П.  Мотивація, як фактор підвищення ефективності відтворювальної діяльності підприємства / О. В. Баланенко , А.П. Швец , Н.П. Тубальцева  // Економіст. – 2015. – №6. – С.13-16.
           11. Тубальцева Н.П. Підходи до формування мотиваційної складової інноваційного потенціалу на підприємстві: матеріали Міжн. науково-практ. конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу». Лісабон, 2016. – С.16-18.
           12. Тубальцева Н.П. Удосконалення системи управління на промислових підприємствах в умовах євроінтеграції: матеріали Міжн. науково-практ. конференції «Стратегія економічного розвитку в умовах євроінтеграції». Каунас, 2016. – С.189-192.

.