Фатєєв Микола Володимирович

 

Фатєєв Микола Володимирович

 

Посада: професор кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий ступень: кандидат технічних наук. Дисертація зі спеціальності «Технологія суднобудування, судноремонт та організація суднобудівного виробництва».

Дата народження: 29 квітня 1947 р.

Професійний досвід:

1973-1976 рр. – аспірант кафедри технології суднобудування (МКІ);

1976-1999 рр. – асистент, ст. викладач, доцент кафедри технології суднобудування (МКІ, УДМТУ);

1999-2014 рр. – завідувач кафедри менеджменту НУК;

з 2014 р. – професор кафедри менеджменту НУК.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації - 37 років.

Основні навчальні курси: менеджмент організацій, інноваційний менеджмент, операційний менеджмент, управління проектами.

Підвищення кваліфікації:

2014 - кафедра логістики Національного авіаційного університету (м. Київ). Тема випускної роботи «Механізми логістичного управління в суднобудівних кластерних системах».

Освіта: вища, в 1971 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут зі спеціальності «Суднобудування та судноремонт».

Наукові інтереси:

- моделі та механізми проектного управління в суднобудуванні та судноремонті;

- управління логістичними системами на підприємствах море господарського комплексу;

- корпоративні інформаційні системи на підприємствах море господарського комплексу.

Під керівництвом Фатєєва М.В. підготовлено сім кандидатських дисертацій. Нині здійснюється керівництво трьома кандидатськими дисертаціями.

Керівник науково-дослідної роботи по темі «Розвиток механізмів логістичного управління на підприємствах морегосподарського комплексу». В роботі приймають участь викладачі, аспіранти, студенти.

Громадська діяльність:

Член-кореспондент Академії наук суднобудування;

Заступник голови профспілки НУК;

Член організаційного комітету молодіжного клубу «Креативна логістика».

Відзнаки та нагороди:

- Знак "Відмінник освіти України" (2000 р.);

- Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2003 р.);

- Грамота Верховної Ради України (2015 р.);

- Почесна грамота південного наукового центру НАН і МОН України.

 

Публікації:

Автор 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій море господарського комплексу: Колективна монографія – Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова: Вид-во Торубари О. С., 2013. – 447 с.

2. Галь А.Ф. Стандартная логистическая единица водного транспорта / Галь А.Ф., Казарезов А.Я., Фатеев Н.В/ Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2015р. - № 1.

3. Фатеев Н.В. Механизмы проактивного управления в системе менеджмента судоремонтных предприятий / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2014 р. – № 1 (451). – С. 72-76.

4. Фатеев Н.В. Логистическое управление в судостроительных кластерных системах / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2014 р. – № 3 (453).

 

.