Федоренко Галина Михайлівна

Федоренко Галина Михайлівна

 

Посада: Викладач кафедри економіки та організації виробництва..

Дата народження: 7 жовтня 1989 р.

Освіта: вища, в 2012 році закінчила з відзнакою Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Спеціальність: економіка підприємства.

Кваліфікація: магістр з економіки

Наукові інтереси: економіка підприємства, ефективність споживання енергоресурсів підприємствами.

 

Публікації:

1. Федоренко Г. М. «Вплив соціально-економічних факторів на ефективність праці» // Матеріали міжнародної internet-конференції. – 2009 р. Миколаїв : Видавництво НУК, 2009. – С. 26 – 28.

2. Федоренко Г. М. «Аналіз можливостей корпоративних інформаційних систем» Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: Видавництво НУК, 2011. – 2 (5). – С. 139 – 143.

3. Федоренко Г. М. // «Стан і заходи підвищення паливно-енергетичної безпеки України» Матеріали міжвузівської наукової конференції присвяченої 10-річчю кафедри фінансів Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 3 – 4 листопада 2011 р. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 32 – 40.

4. Федоренко Г. М. «Реформи в галузі енергетики та їх вплив на економічну безпеку» // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Академія митної служби України. 30 березня 2012 року. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 171 – 173.

5. Федоренко Г. М. «Перспективи розвитку окремих напрямків економіки причорноморського регіону» // : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. 30 березня 2012 року. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 305–306.

6. Федоренко Г. М. «Energy sector as a part of the external economic security of the state and problems connected with its safeguarding» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 15 – 16 листопада 2012 року. – Полтава, 2012. – С. 225–226.

 

.