Циганова Олександра Сергіївна

Циганова Олександра Сергіївна

 

Посада: викладач.

Дата народження: 08 листопада 1980 р.

Професійний досвід:

2002-2007 р.р. – методист кафедри «Облік і аудит» Українського державного морського технічного університету імені адм. Макарова (з 2004 р. – Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова);

з 2007 р. – викладач кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 11 років.

Основні навчальні курси: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік в галузях народного господарства», «Облік в бюджетних установах».

Освіта: вища, в 2002 р. закінчила з відзнакою Український державний морський технічний університет.

Спеціальність: економіст-бухгалтер.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2003 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2007 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2011 р. – стажування без відриву від виробництва на ТОВ «СТЕФІ».

Наукові інтереси: фінансовий облік в галузях народного господарства (торгівля, сільське господарство, автотранспорт, будівництво), облік в бюджетних установах, облік у банках.

Публікації.

1. Бурова Т.А., Корнієнко О.С. Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів: Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2007. – 127 с.

2. Корнієнко О.С. Облік адміністративних витрат та їх списання в автотранспортних підприємствах / Науково-теоретичний фаховий журнал «Вісник аграрної науки Причорномор’я» Миколаївського державного аграрного університету. – Випуск 3 (46). – Миколаїв: МДАУ, 2008. – С. 72-77.

3. Корнієнко О.С. Внутрішній контроль виробничих витрат автотранспортного підприємства / Збірник наукових праць НУК.– Миколаїв: НУК, 2008. – № 5. – С. 147-151.

4. Корнієнко О.С., Трофімов А.О. Державний фінансовий контроль: Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2008. – 212 с.

5. Кіскіна Ю.О., Циганова О.С. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами спеціальності «Економіка підприємства». –Миколаїв: Видавництво НУК, 2011. – 35 с.

6. Циганова О.С. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства». – Миколаїв: Видавництво НУК, 2011. – 39 с.

7. Циганова О.С. Організація внутрішнього контролю на автотранспортному підприємстві / Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2012. – № 3-4. – С. 96-99.
 

 

.