Єфімова Ганна Вікторівна

 

Єфімова Ганна Вікторівна

 

Посада: завідувач кафедри економічної теорії.

Науковий ступень: доктор економічних наук. Дисертацію захистила 30.06.2016 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Д 41.177.01). Наказом МОН України №1166 від 29.09.2016р. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання: доцент кафедри економіки та організації виробництва(рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16.12.2004 р.)

Дата народження: 10 січня 1976 р.

Професійний досвід:

з 20.07.1997 р. по 31.10.1997 р. – інженер 3-ї кат. Українського державного морського технічного університету;

з 01.11.1997 р. по 01.11.2000 р. аспірант кафедри економіки та організації виробництва Українського державного морського технічного університету;

з 01.11.2000 р. по 12.02.2003 р. викладач кафедри економіки та організації виробництва НУК;

з 12.02.2003 р. По 31.08.2012 р. доцент кафедри економіки та організації виробництва НУК;

з 1.09.2012 р. по теперішній час завідувач кафедри економічної теорії НУК.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах – 19 років.

Основні навчальні курси: обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, економічна діагностика, бюджетування діяльності суб’єктів господарювання, економічне управління підприємством.

Освіта: вища, закінчила з відзнакою УДМТУ у 1997 р. Отримала диплом інженера-економіста.

Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері.

Підвищення кваліфікації:

29.01.- 25.02.2007 р. стажування у ВАТ «Миколаївхліб»;

05.10.- 05.11.2009 р. стажування на ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»;

10.03 – 11.04.2014 р. підвищення кваліфікації в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили;

20.05.2014 р. участь в семінарі «Всесвітня торгівельна система: сучасна діяльність СОТ та її вплив на бізнес» (сертифікат Інституту економічних досліджень та політичних консультацій).

Наукові інтереси: реструктуризація промислових підприємств, оцінка ефективності суднобудівного виробництва, бюджетування діяльності промислових підприємств.

Громадська діяльність:

Член громадської організації «Всеукраїнська спілка вчених-економістів».

Відзнаки та винагороди:

Подяка Миколаївської обласної державної адміністрації (2006р.).

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008р.).

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2014 р.).

 

Публікації:

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Єфімова Г. В. Ефективність реструктуризації підприємств суднобудування. Монографія [Текст] / Г. В. Єфімова. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 334 с.

2. Єфімова Г. В. Оцінка та управління підприємницькими ризиками. Навчальний посібник [Текст] / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак, О. В. Пащенко / Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 296 с.

3. Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях: Монографія. [Текст] – Донецьк: Изд-во «Ноулидж», 2013. – 256 с.

4. Фінанси суднобудівних підприємств: монографія [Текст] / Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко, Г. К. Рогов та інші.; за редакцією В. Н. Парсяка / Миколаїв: НУК, 2012. – 234 с.

5. Єфімова Г. В. Прийняття інвестиційних рішень в суднобудуванні: Монографія [Текст] / Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко / Миколаїв: НУК, 2010. – 108 с.

З науковими статтями та тезами доповідей можна ознайомитися за посиланням https://scholar.google.com.ua/citations?user=v5JoDiIAAAAJ&hl=uk

 

.