Івата Вячеслав Вікторович

Івата Вячеслав Вікторович

 

Посада: доцент.

Дата народження: 10 вересня 1980 р.

Професійний досвід:

2003-2004 p. – головний спеціаліст відділу доходів управління державного казначейства у Миколаївській області;

2004-2010 р. – робота на посаді викладача кафедри «Обліку і економічного аналізу» НУК ім. адм. Макарова;

з 2010 р. – робота на посаді доцента кафедри «Обліку і аудиту» НУК ім. адм. Макарова;

2010 р. –2012 р. – заступник декана Інженерно-економічного факультету НУК ім. адм. Макарова;

з листопаду 2012 р. – начальник навчально-методичного відділу НУК ім. адм. Макарова;

з вересня 2013 р. - начальник відділу методичного забезпечення та моніторингу якості навчання НУК ім. адм. Макарова.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 9 років.

Основні навчальні курси: бухгалтерський облік, судово-бухгалтерська експертиза, облік ЗЕД, фінансовий облік і податковий облік.

Освіта: вища, в 2004 р. закінчив з відзнакою Національний університет кораблебудування.

Спеціальність: економіст-бухгалтер.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2004 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2005 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в "Школі молодого викладача" у Національний університет кораблебудування.

2009 р. - захист дисертації на здобуття ступеню кандидата економічних наук у НТУУ «КПІ».

2014 р. - присвоєння вченого звання доцент.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік, фінансовий облік і системи фінансового контролінгу на підприємствах машинобудування, судово-бухгалтерська експертиза.

 

Публікації.

Має 35 публікації, з них 28 наукового та 7 навчально-методичного характеру, в тому числі фахових видань – 17. 

1. Івата В.В., Ткаченко С.А., Шевчук С.В. Фінансовий облік. Практикум: Навчальний посібник / За ред. проф. В.Д. Пантелєєва. – Миколаїв: НУК, 2006. – 100 с.

2. Фінансові інвестиції як складова інноваційного розвитку підприємства / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації". – Миколаїв: НУК, 2010. – 0,1 др. арк.

3. Івата В.В., Прокопович Л.Б. Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. - Вип. 22, ч. ІІ. - 2012. -470. - С.112-115. Фахове видання.

4. Прокопович Л.Б., Івата В.В. Характеристика підходів до формування планово-облікових одиниць у суднобудуванні // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. - №3 (29). - 2012. -С. 187-190. Фахове видання.

5. Гацура В.Я., Дибач І.Л., Івата В.В. Роль екологічного маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: – Хмельницький, 2013. №3 Т.3. (200) – С. 28–34. Фахове видання.

6. Івата В.В. Погорєлова О.В. Перспективи фінансової діагностики як елементу управлінської системи в умовах трансформації економічного середовища / / Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2014. – № 2 (452). – С. 15–20 Фахове видання.

7. Івата В.В. Погорєлова О.В. Технологии управления качеством в машиностроении как объект исследования и проектирования / / Журнал «Економіст». – № 5. – 2014 р. С 17–19. Фахове видання.

 

 

.