Іртищева Інна Олександрівна

 

Іртищева Інна Олександрівна

 

Посада: завідувач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий ступень:  доктор економічних наук (з 2010 р). Докторську дисертацію захистила 7.09.2010р. у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (Д 26.160.01.). Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.  

Вчене звання: професор (кафедри менеджменту, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012 p., протокол № 4/01-П).

Дата народження: 29 грудня 1977 р.

Професійний досвід:

з 11.05.2000 р. до 30.04.2007 р. – асистент, старший викладач, доцент Миколаївського державного аграрного університету;

з 01.05.2007 р. до 30.04.2010 р. – докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ;

з 01.05.2010 р. до 01.01.2015 р. – професор кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

з 02.01.2015 р. – завідувач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – понад 16 років.

Основні навчальні курси:

менеджмент, міжнародний менеджмент.

Освіта: повна вища, в 2000 р. закінчила з відзнакою Миколаївську державну аграрну академію.  

Спеціальність: економіст-менеджер.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2004 р. – бізнес центр «Національний», м. Київ.

2007 р. – Європейський університет, м. Київ.

2011 р. – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (стажування), м. Дніпропетровськ.

2013 р. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (стажування), м.Миколаїв.

2014 р. – Спільний проект Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, фонду Жана Моне та Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури Європейської Комісії (тренінг "Модель європейського регіонального розвитку"), (стажування), м. Київ.

2015 р. – Спільний проект Польського національного комітету у справах ЮНЕСКО, Варшавського університету наук про життя, (стажування), м. Варшава, Польща.

2016 р. – Спільний проект Центральноєвропейської академії навчань та сертифікаціі (CEASC), Вища школа інформатики, (стажування), м. Лодзь, Польща.

Наукові інтереси: інноваційний розвиток АПК, менеджмент виробничої сфери, розвиток продуктивних сил, регіональна економіка.

Наукова діяльність І.О. Іртищевої включає і підготовку якісних кадрів, серед яких три доктори економічних наук та дванадцять кандидатів економічних наук. Нині здійснює керівництво п'ятьма кандидатськими та двома докторськими дисертаціями.

Іртищева І.О. спрямувала свої знання, професіоналізм, досвідченість, ініціативність на організацію наукових досліджень студентів університету. Серед її вихованців є призери Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», переможці та призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та інших конкурсів.

Відзнаки та нагороди:

Грамота Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації (2004 р.);

Почесна грамота Миколаївської обласної ради (2008 р.);

Грамота Президії Національної академії наук України (2009 р.);

Диплом Національного університету кораблебудування «Кращий молодий науковець 2010 року»;

Диплом переможця обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області в номінації «Економічні науки» (2011 р.);

Почесна грамота Миколаївської обласної державної адміністрації (2011 р.,2013 р., 2015 р.);

Диплом Уманського національного університету садівництва за значний особистий внесок щодо залучення молоді до наукових досліджень в економічній науці (2014);

Подяка ректора Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського за активізацію міжвузівської наукової співпраці та залучення молоді до наукових досліджень (2014);

Подяка ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу за розвиток міжвузівської наукової співпраці (2014);

Подяка Президента Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області та директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області за плідну співпрацю (2014);

Подяка ректора Тернопільського національного економічного університету за сприяння та поглиблення співпраці у науковій сфері між навчальними закладами (2015);

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий рівень у керуванні студентською науковою роботою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (2016).

Громадська діяльність:

Член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності;

Член-кореспондент Академії економічних наук України;

Член міжнародного союзу економістів;

Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників;

Член Всеукраїнської громадської асоціації «Українська асоціація економістів-міжнародників». 

 

Публікації.

Автор понад 270 наукових та навчально-методичних праць, зокрема основні з них за останні три роки:  

1. Водні ресурси у вимірах природного багатства України / [за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика]. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. – 112 с.

2. Основні тенденції використання природно-ресурсного потенціалу в національному господарстві та оцінка джерел фінансового забезпечення його відтворення / [Хвесик М.А., Голян В.А., Іртищева І.О., Левковська Л.В., Мандзик В.М.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика ; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – 124 с.

3. Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: коллективная монография / С.Н. Войт, В.А. Ткаченко, С.Б. Холод, И.А. Иртыщева и др.; под науч. ред. д.э.н., проф., акад. АЭН Украины В.А. Ткаченко. – Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с.

4. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н, проф. С.О. Лизуна ; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 72 с.

5. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь: [монографія] / За ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.

6. Державне регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері України: [монографія] / [Іртищева І.О., Обозна А.О.]; Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 2014. – 164 с.

7. Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки: [монографія] / [Іртищева І.О., Крупіца І.В.]; Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 2014. – 172 с.

8. Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів: [монографія] / [Іртищева І.О., Стройко Т.В. та ін.]; Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 172 с.

 

.